Menu
Drempels verlagen voor lidmaatschap Ondernemingsraad

De SER heeft enkele voorstellen gedaan die het aantrekkelijker moeten maken om lid te worden van een Ondernemingsraad. Dat blijkt uit een briefadvies dat de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER aan minister Koolmees heeft gestuurd. Veel werknemers stellen zich liever niet kandidaat voor de OR, omdat het teveel tijd kost en ze (vaak) verplicht zijn lid te worden van verschillende overlegorganen.

Samenstelling vaste commissie

Eén van de aanpassingen die de commissie voorstelt is de samenstelling van een zogeheten vaste commissie, vallende onder de OR. Deze vaste commissie kan in het leven worden geroepen voor het behandelen van bepaald onderwerp, zoals Arbobeleid. Nu is het nog zo dat een meerderheid van de OR in die commissie moet zitten, wat de CBM betreft zou een meerderheid ook uit niet OR-leden kunnen bestaan, zolang de OR zelf maar het laatste woord heeft. Het aanpassen van de samenstelling kan dus niet zonder expliciete beslissingsbevoegdheid van de OR over de vraag al dan niet rechten over te dragen aan een zogeheten vaste commissie.

Tijdgebrek

Door deze wijziging verdwijnt volgens de commissie een belangrijk obstakel om lid te worden van de OR. Een ander voordeel is dat niet-OR-leden zo makkelijker betrokken kunnen worden bij specifieke medezeggenschapsvraagstukken. Om de wijziging mogelijk te maken moet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) worden aangepast, zo schrijft de commissie in het briefadvies. Overigens biedt de huidige regelgeving meer ruimte om als OR-lid binding met de werkvloer te houden dan vaak wordt gedacht. Verder adviseert de CBM dat daar waar de Wet op de Ondernemingsraden spreekt over schriftelijk, dit ook gelezen moet worden als digitaal. Zo sluit de WOR beter aan op de moderne tijd en de dagelijkse gang van zaken waarin veel elektronisch wordt afgestemd.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws