Menu
Duidelijkheid in kinderopvang gewenst

De MHP vindt, samen met andere werknemers- en werkgeversorganisaties, dat het kabinet duidelijkheid moet verschaffen over de kinderopvang. Op dit moment zijn er vele verschillende voorzieningen rondom de kinderopvang, waardoor het een onoverzichtelijk geheel is. Daarnaast is de MHP van mening dat er geen inkomenspolitiek gevoerd moet worden rondom de kinderopvangtoeslag.

Een goede, overzichtelijke en betaalbare kinderopvang zorgt dat er voor dat gezinnen werk en privé beter kunnen combineren. Met name middengroepen ondervinden deze combinatiedruk. Harmoniseren, zoals in het SER-advies Tijden van Samenleving (2011) is aangegeven, betekent dat de peuterspeelzaal en kinderopvang onder dezelfde regeling vallen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld openingstijden beter afgestemd worden op de arbeidstijden van werkende ouders en ontstaan er doorlopende programma’s voor kinderen van 0-4 jaar. Harmonisering moet er niet toe leiden dat de schaarste verdeeld wordt over een grotere groep ouders met kinderen. Het mag niet tot gevolg hebben dat er onvoldoende dagdelen kinderopvang voor werkende ouders is. Kinderopvang moet in elk geval beschikbaar zijn voor ouders die werken, werkzoekend zijn, vrijwilligers- of mantelzorgtaken verrichten. Het aantal uren kinderopvang dat nog betaalbaar is voor werkende ouders uit de middengroepen neemt de laatste jaren aanzienlijk af.

Het terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag in oktober vindt de MHP een goede start (zie ‘Kinderopvangtoeslag beschikbaar voor meer midden- en hogere inkomens’). Hierdoor blijft de kinderopvang ook toegankelijk voor midden- en hogere inkomensgroepen.

Lees hier het gezamenlijke persbericht.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven