Menu
Duurzame ontwikkeling: veel meer doen dan nu

De realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen is nog ver weg en de voortgang is niet vanzelfsprekend. Willen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) halen, dan is meer actie nodig van bedrijven, overheden, burgers en ngo’s. Dit schrijft de SER in het advies over de samenhang tussen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en SDG’s dat vandaag wordt vastgesteld. De VCP en VCP Young Professionals hebben aan het advies meegewerkt.

Innovatie
De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gaan bijvoorbeeld over armoede bestrijden, volwaardig werk voor iedereen en actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. Overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan achter deze doelstellingen. Evaluaties laten echter zien dat realisatie ervan nog zorgwekkend ver weg is. De SER moedigt bedrijven en sectoren aan om waar mogelijk een aanvullende bijdrage te leveren door innovatieve diensten en producten te ontwikkelen en te toetsen op ‘due diligence’. Deze producten en diensten kunnen de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelen dichterbij brengen.

VCP Young Professionals
Het voorwoord van het advies is namens het SER-Jongerenplatform geschreven door Wouter Kools van VCP Young Professionals. “De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een blauwdruk voor een betere en meer duurzame toekomst voor de gehele wereldpopulatie. Ze gaan over de wereldwijde uitdagingen, maar ook om uitdagingen die er zijn binnen de Nederlandse samenleving. Private, publieke en maatschappelijke initiatieven gebruiken deze SDG’s als een visiestuk bij het oplossen van de globaliseringspuzzel. De SDG’s geven richting in tijden waarin grote tegenstellingen zijn. Desondanks moet er ook geconstateerd worden dat, vier jaar na het vaststellen van de SDG’s, er nog steeds grote opgaven zijn. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van individuen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.”

Aanbevelingen
In het advies doet de SER zes hoofdaanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven:

  • Investeer als overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in IMVO als basis voor duurzaam ondernemen en het bereiken van de SDG’s;
  • Zorg voor een integrale visie op de bijdrage van IMVO en de SDG’s aan duurzame ontwikkeling, draag die consequent uit en betrek jongeren;
  • Stel prioriteiten, als overheid en als bedrijf of sector;
  • Stimuleer en ondersteun als overheid de integrale benadering in de praktijk;
  • Neem als bedrijfsleven verantwoordelijkheid en pak tegelijkertijd de kansen van een duurzaam en toekomstbestendig business model;
  • Zet als overheid en als maatschappelijke partner in op (internationale) opschaling van de integrale aanpak, partnerschap en een gelijk speelveld voor Nederlandse koplopers.

    Lees hier het SER-advies

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws