Menu
Eddy Haket

Eddy Haket wordt per 1 september de secretaris van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Hij neemt de plaats in van Jannie Mooren, die de functie veertien jaar heeft bekleed en in het najaar met pensioen gaat.

Brede expertise

Haket (48) is nu nog plaatsvervangend secretaris. Hij is sinds 2013 verbonden aan de Stichting van de Arbeid. Daarvoor werkte hij bij de toenmalige vakcentrale MHP (nu VCP), waar hij begon als beleidsmedewerker en later lid werd van het Algemeen Bestuur.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws