Menu

Op 14 juni is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het complexe wetsvoorstel om de huidige beschikbare premieregelingen te verbeteren en om voor pensioendeelnemers aan deze regelingen flexibele pensioenuitkeringen mogelijk te maken door na pensioendatum ook door te beleggen. De VCP onderschrijft de doelen van dit wetsvoorstel, maar is wel van mening dat het gepaard moet gaan met goede informatie aan de deelnemers over de wijzigingen, de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Met het wetsvoorstel krijgen pensioendeelnemers die een dergelijke regeling hebben, middels een beperkt shoprecht, de keuze tussen een (deels) vaste en flexibele pensioenuitkering. Daarnaast mogen schokken in de uitkering, bijvoorbeeld als gevolg van tegenvallende beleggingsrendementen, worden gespreid over maximaal 10 jaar. Dit kan in een individuele en een collectieve variant.

Het wetsvoorstel is er op initiatief van VVD-Kamerlid Lodders gekomen omdat de deelnemers in de huidige beschikbare premieregelingen nu onevenredig hard worden getroffen bij de inkoop van hun pensioen tegen de actuele lage rentestand op één moment. Staat de rente laag dan kan er ook maar een heel laag pensioen worden ingekocht. Met dit wetsvoorstel wordt de inkoop van pensioen en daarmee het pensioenkapitaal minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum. Ook kan doorbeleggen na de pensioendatum ( in de vorm van risicodragend beleggen) wat mogelijk wordt gemaakt met dit wetsvoorstel, leiden tot een hoger (verwacht) pensioenresultaat. Dit gaat echter wel gepaard met een hoger risico.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws