Menu
Eerste reactie VCP op tussenrapportage commissie Borstlap

De VCP is het eens met de commissie Borstlap dat alle werkenden – werknemers en ZZP’ers – beschermd moeten worden tegen verlies van inkomen bij bepaalde risico’s. Een ministelsel of basisstelsel met een minimaal beschermingsniveau is onacceptabel, aldus de VCP in een eerste reactie op de discussienota van de commissie Borstlap, die zich buigt over de toekomst van de arbeidsmarkt. Deze discussienota lijkt voor zo’n stelsel ruimte te laten. “Dit zou betekenen dat alles boven het minimumniveau bevochten moet worden. Dan krijg je pas echt grote verschillen tussen groepen werkenden. Dat moeten we niet willen”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Flexibilisering
De VCP vraagt al jaren aandacht voor de toegenomen flexibilisering. Het grote verschil in fiscaalrechtelijke regels en sociale bescherming tussen de verschillende arbeidscontracten, zorgt voor een ongelijk speelveld. In Nederland stijgen het aantal flexcontracten en zzp’ers veel harder dan de landen om ons heen. “Goed dat de commissie dit erkent en als oorzaak het Nederlandse beleid noemt. De flexibilisering moet nu eindelijk een halt worden toegeroepen door regels op te stellen die dit tegengaan”, zegt VCP-vicevoorzitter Van de Kamp.

Gelijk speelveld
De noodzaak van een gelijk speelveld onderschrijft de commissie. Het aantal typen arbeidscontracten moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, zoals de commissie ook voorstelt. De VCP gaat ervan uit dat de commissie niet bedoelt dat een derde categorie werkenden moet ontstaan, iets tussen werknemers en echte ondernemers. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het uitgangspunt. Dat is ook logisch vanuit Europeesrechtelijke regels en jurisprudentie. Nederland loopt hierin enorm uit de pas.

Duurzame inzetbaarheid
Verder benoemt de commissie in haar discussienota het belang van het opdoen van kennis en vaardigheden. De VCP onderschrijft het belang van persoonlijke ontwikkeling en scholing zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Tijd en geld zijn nodig om een werknemer in staat te stellen zich te blijven ontwikkelen tijdens de carrière.

Discussienota
Op verzoek van Minister Koolmees onderzoekt de Commissie Regulering van werk of de huidige regels, wetgeving en belastingstelsel nog wel aansluiten bij de arbeidsmarkt. Vandaag heeft de commissie een discussienota gepubliceerd over de toekomst van het arbeidsrecht. In november komt de commissie met haar advies. De commissie roept op om mee te denken. De VCP zal dan ook op een later moment met een uitgebreide reactie komen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws