Menu

De energietransitie zal alleen slagen er ook geïnvesteerd wordt in professionals. Daarom moet het kabinet geld vrijmaken voor de gevolgen van de energietransitie voor de werkgelegenheid, zodat de transitie ook echt slaagt en werknemers in de toekomst verzekerd zijn van werk en inkomen. Daarvoor pleitte de VCP in een gesprek in de Tweede Kamer, waar het ‘Advies Energietransitie en werkgelegenheid’ van de SER werd besproken. Het advies verscheen eerder dit jaar.

Aansluiten nieuwe sectoren
In de energietransitie lopen we er tegenaan dat soms hele sectoren verdwijnen, terwijl de aansluiting naar nieuwe sectoren niet goed is. Hierdoor dreigen mensen buiten de ontwikkeling te komen te staan. Daarnaast zien we in nieuwe sectoren een grote vraag aan professionals. “Daar moet actief op worden ingespeeld, zeker bij een krappe arbeidsmarkt. De mensen zijn hard nodig”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. Volgens hem kunnen transities nooit slagen zonder investeringen in menselijk kapitaal. Volgens de VCP moet het kabinet investeren in de ontwikkeling van professionals. Op die manier kunnen werknemers hun eigen toekomst vormgeven en een goede uitgangspositie behouden op de arbeidsmarkt.

InvestNL
De vakcentrale vindt dat er ook aandacht moet komen voor sociale innovatie, denk daarbij aan duurzame arbeidsrelaties en wat een bedrijf doet om talent te ontplooien. De VCP pleit ervoor om dit als criteria op te nemen bij investeringen via InvestNL, het investeringsvehikel waarmee de overheid transities zoals de klimaat en circulaire transitie wil vormgeven. Nu al zijn er knelpunten zichtbaar bij de uitvoering van het Energieakkoord het Grondstoffenakkoord. Daardoor dreigen processen vast te lopen, ondanks alle goede bedoelingen. “Met technologie alleen komen we er niet. De groei van onze welvaart en werkgelegenheid hangt van veel meer af”, aldus Amerik Klapwijk.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws