Menu
Europa en pensioenen: invulling van de IORP-richtlijn verloopt goed

De nieuwe Europese regels voor pensioenfondsen hebben beperkte gevolgen voor Nederlandse pensioendeelnemers. Zo krijgen ze meer bescherming bij grensoverschrijdende pensioenregelingen omdat hun betrokkenheid wordt versterkt. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Klijnsma met de Nederlandse uitwerkingsvoorstellen.

Beperkte gevolgen voor deelnemers
Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen (IORP). Deze richtlijn is in 2016 aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. Nederland moet de aanpassingen toepassen voor 13 januari 2019. Volgens de VCP verloopt dit goed. “De aanpassingen zijn grotendeels in het belang van de Nederlandse pensioendeelnemers”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Commotie
Eerder bestond er vrees voor geharmoniseerde kapitaalseisen en gedelegeerde bevoegdheden vanuit Europa. Hiervan is echter bij deze wijzigingen geen sprake. Medio 2016 ontstond er veel commotie over de EU-richtlijn en er was onduidelijkheid over de gevolgen voor de Nederlandse pensioendeelnemers.

Veel bepalingen nu al van kracht

Veel bepalingen uit IORP gelden in Nederland nu al. En waar ze nog wel moeten worden omgezet in Nederlandse wetgeving, gebeurt dat in goed overleg met toezichthouder DNB en de pensioensector zelf. De herziene richtlijn bevat verdergeen gedelegeerde bevoegdheden en de bepalingen over communicatie en bestuur zijn niet heel gedetailleerd. Ook de spelregels over grensoverschrijdende activiteiten van de pensioenfondsen zijn helder omschreven.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws