Menu
FNV, CNV en VCP zullen inhoud wetsontwerp FTK kritisch toetsen

De vakcentrales FNV, CNV en de VCP (voorheen MHP) zullen het wetsontwerp dat vandaag naar de Raad van State gaat beoordelen op het moment dat het gedeeld wordt met sociale partners. De vakcentrales zullen het ontwerp toetsen aan een set van criteria. De vakcentrales benadrukken dat er geen sprake is van een akkoord met de vakcentrales over de nieuwe pensioenwetgeving (FTK).

De vakcentrales zullen het wetsontwerp toetsen aan heldere criteria. Voor deze criteria bestaat een zeer breed maatschappelijk draagvlak. Deze zijn vastgelegd in een verklaring van acht maatschappelijke partijen waarin jong en oud, Stichting van de Arbeid en pensioenfondsen zich hebben verenigd.

De criteria waaraan het wetsvoorstel getoetst zal worden zijn:

  • meer stabiliteit in uitkeringen en premies voor de deelnemers;
  • voldoende keuzevrijheid voor decentrale partijen om een zelf overeengekomen indexatie-ambitie na te streven;
  • eenduidig lange termijn beleggingsbeleid;
  • transparant en uitlegbaar toetsingskader;
  • generatie-evenwichtig: geen pech- en gelukgeneraties creëren.

FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk: “De FNV wil een goed en stabiel pensioen voor jong en oud. Geen pech- en gelukgeneraties. Maar een eerlijk lange termijn beleid met stabielere uitkeringen en premies voor de mensen. En waarin ook voor jongeren wordt veilig gesteld dat pensioenen welvaartsvast zijn. Daarmee moet worden gekomen tot een toekomstbestendig wettelijke toezichtkader”.

Willem Jelle Berg, pensioenbestuurder CNV Vakcentrale: “Voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel is het van belang dat jongeren niet teveel betalen ten opzichte van wat zij later ontvangen. Daarnaast zullen wij toetsen of de pensioenen ook in de toekomst blijven groeien met de loonontwikkeling. Daartoe moeten werknemers en werkgevers afspraken kunnen maken in de sectoren”.

Nic van Holstein, Vakcentrale voor Professionals: “Wij delen de zorgen van de mensen over de toekomst van hun pensioen. Pensioen is een belangrijke collectieve arbeidsvoorwaarde waar we samen voor moeten staan. De belangen van alle professionals, jong en oud, zijn gediend met een stabiel pensioen. Wij zullen hierom dit wetsvoorstel beoordelen op heldere criteria”.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven