Menu

Culemborg, 14 november 2010

FNV en MHP: Werknemers die mantelzorg verlenen ernstig in de knel

De helft van werkenden in Nederland die onbetaald zorg verlenen aan een familielid, partner of bekende met een chronische ziekte of een handicap, heeft daar ernstige problemen mee. Ze worden zelf ziek of raken uitgeput. Dat blijkt uit een enquête die de vakcentrale FNV heeft gedaan onder meer dan 5000 leden. Van de werknemers die mantelzorg verrichten heeft 80 procent geen afspraken met zijn of haar werkgever.

“Mantelzorg is keihard nodig voor zieken en gehandicapten en wordt gedaan door diegenen die dicht bij hen staan. Er moet meer ruimte voor komen en het is onaanvaardbaar dat mantelzorgers er zelf bij neervallen”, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. “We zien dat er een groot probleem ligt bij de combinatie van werk en mantelzorg. Daar moet verandering in komen.”

De vakcentrales FNV en MHP zien de uitkomsten van de FNV-enquête als het zoveelste bewijs dat mantelzorg in Nederland onvoldoende is geregeld. Ze kondigden daarom aan dat die zorg één van de prioriteiten wordt aan de onderhandelingstafels waar in de komende periode CAO’s worden afgesloten. Hoewel er steeds meer begrip komt voor de benarde positie van de mantelzorger, blijven echte oplossingen nog steeds uit. 

“De combinatie werk en mantelzorg moet net zo bespreekbaar worden als de combinatie werk en kinderopvang. Werkgevers moeten beseffen dat dit niet alleen een privézaak is van de werknemer”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.

De vakcentrales zien als oplossing vooral het regelen van flexibele werktijden, de mogelijkheid tot (tele-)thuiswerken en betaald verlof voor het verlenen van zorg. Te denken valt verder aan het gemakkelijker kunnen sparen van vakantiedagen en verminderen van de administratieve rompslomp die met het regelen van mantelzorg gepaard gaat.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws