Menu
Formats transitieplannen nieuwe pensioenafspraken voor sociale partners beschikbaar

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan. Het is nu aan de arbeidsvoorwaardelijke partijen om goede pensioenafspraken te maken en deze vast te leggen in het zogeheten transitieplan. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever in nauwe afstemming met werknemersvertegenwoordigers (vakbonden of OR’en) en pensioenuitvoerders. Het transitieplan is vormvrij. Onderstaande formats kunnen dienen als invuldocument, inspiratie of naslagwerk. Doe er je voordeel mee!

Afspraken in een transitieplan
Aan het einde van het arbeidsvoorwaardelijk overleg dienen werkgevers/sociale partners dus een transitieplan op te leveren. Deze fase duurt tot uiterlijk 1 januari 2025, waarna de implementatiefase van die afspraken zal gaan plaatsvinden door de pensioenuitvoerders. Op www.werkenaanonspensioen.nl worden twee sjablonen voor het transitieplan beschikbaar gesteld: één voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling en één voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds.

Verantwoording
Het transitieplan bevat de verantwoording waarom voor de betreffende invulling van de nieuwe pensioenregeling is gekozen, hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten én waarom er sprake is van een evenwichtige overstap en de afspraken over compensatie.

  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling;
  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds.

De formats zijn met zorg samengesteld. Mochten er toch zaken ontbreken, dan vernemen we dat graag. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid in het najaar nieuwe versies worden uitgebracht op de website www.werkenaanonspensioen.nl. (Gebruiks-)ervaringen, vragen of opmerkingen kunt u delen via werkenaanonspensioen@minszw.nl.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws