Menu
Garandeer betaalbare energierekening huishoudens

Huishoudens verkeren in toenemende mate in onzekerheid over de uitgaven aan energie. Steeds meer mensen hebben te maken met extreme stijging van energieprijzen. De VCP wil dat de overheid ingrijpt en zorgt voor een betaalbare energierekening voor huishoudens. De energieprijs moet onder de loep. “De overheid is verantwoordelijk voor een goede en betaalbare nutsvoorziening. Energie is een essentiële voorziening en mag niet onbetaalbaar worden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lasten op energie verlagen

De energierekening wordt onbetaalbaar, niet alleen voor lagere inkomens, maar ook voor middengroepen – gewone werknemers die een fatsoenlijk salaris verdienen. Er dreigen betalingsproblemen voor steeds meer huishoudens omdat de gasrekening het huishoudbudget opslokt. De inflatie breekt record na record. De overheid moet ingrijpen en onder andere de lasten op energie substantieel verlagen voor huishoudens. Alleen intensiveren op armoedebeleid en ondersteuningsmaatregelen zal volstrekt onvoldoende zijn. Hopelijk worden de miljarden van het begrotingsakkoord zo ingezet dat middengroepen ook geholpen zijn om hun rekeningen te kunnen betalen.

Betaalbare tarieven

De overheid moet bovendien niet terugschrikken om in te grijpen. De energiemarkt is op dit moment extreem volatiel en speculatief. Dat werkt door op de consumentenmarkt; huishoudens die een nieuw energiecontract afsluiten kunnen wel drie tot vijf keer duurder uit zijn. “Dit is een zwaard van Damocles waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt”, merkt Van Holstein op. Europa wil terecht interveniëren op de gas- en elektriciteitsmarkt. Nederland zou daarbij het voortouw moeten nemen. Het kabinet moet bij energieleveranciers betaalbare tarieven en stabiele termijnbedragen afdwingen voor huishoudens, zodat voor hen eerste levensbehoeften betaalbaar blijven. Wanneer energiebedrijven daardoor in de problemen komen moet de overheid zorgen dat de leveringszekerheid gegarandeerd wordt. De tijd van achteroverleunen is voorbij, dit is de verantwoordelijkheid van de overheid. Stelselverantwoordelijkheid betekent ook echt ingrijpen wanneer het moet. Eerder kon dit ook bij banken, nu moet het bij energie”, zegt Van Holstein.

BNR item

  • VCP-voorzitter Nic van Holstein was op 1 september te gast bij BNR om het VCP-standpunt toe te lichten. Luister hier naar het item.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws