Menu

Culemborg, 25 januari 2006
Pb 0125-02

‘Gedupeerde’ Kamerleden kunnen zich melden voor MHP-zwartboek over inkomens achteruitgang
De vakcentrale MHP nodigt alle ‘gedupeerde’ leden van de Tweede Kamer uit eventuele negatieve inkomenseffecten als gevolg van het nieuwe zorgstelsel aan de vakcentrale mee te delen. Deze worden verwerkt in een zwartboek dat de MHP, samen met de MHP-organisaties, De Unie en de CMHF, over de nadelige inkomenseffecten aan het opstellen is.

MHP-voorzitter Ad Verhoeven schrijft in een brief aan de Kamerleden dat het zwartboek in de loop van februari aan de meest betrokken bewindslieden zal worden aangeboden. “Om ook uw situatie aan te kaarten kunt u uw gegevens aan ons doen toekomen. Uiteraard zullen wij deze anoniem verwerken”, aldus Verhoeven.

In een toelichting op het samen te stellen zwartboek over de inkomenseffecten in 2006 staat op de websites van de MHP, De Unie en de CMHF, dat de vakcentrale de politiek steeds heeft gewaarschuwd het nieuwe ziektekostenstelsel niet op de huidige wijze in te voeren, omdat de financiële effecten te groot zijn. Bovendien biedt volgens de MHP het kabinet geen ruimte om die effecten fiscaal te repareren. De MHP wil die huishoudens traceren, die door het nieuwe ziektekostenstelsel met forse negatieve inkomenseffecten te maken hebben. Daarom wordt aan de achterbannen van de MHP gevraagd kenbaar te maken welke effecten het ziektekostenstelsel op het loon, pensioen of uitkering heeft gehad. Het zwartboek zal aan het kabinet worden aangeboden met de bedoeling dat de belofte van het kabinet voor koopkrachtreparatie van schrijnende gevallen, ook daadwerkelijk wordt waargemaakt. “Doel hiervan is om de politiek aan te spreken op de belofte om dergelijke gevallen tegemoet te komen”, aldus de mededeling van de MHP op de sites. Voor meer informatie kunnen geinteresseerden terecht bij de websites van De Unie of de CMHF.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws