Menu

Culemborg, 25 mei 2012

“Geen aanleiding om eigen berekeningen koopkrachtbeeld bij te stellen”

Dit is de reactie van MHP-bestuurder Eddy Haket op de koopkrachtplaatjes uit het Kunduzakkoord, dat vandaag openbaar is geworden. Op 16 mei jl. presenteerde de MHP een eerste doorrekening van de maatregelen op de portemonnee van mensen (zie voor de oorspronkelijke doorrekening www.vakcentralemhp.nl). Daaruit bleek dat de werkende middengroepen er ongeveer 1200 euro per jaar op achteruit gaan, wat neerkomt op een koopkrachtdaling van 3,5% tot 4%.

De MHP ziet geen aanleiding om het eerder gepresenteerde koopkrachtbeeld wezenlijk te wijzigen. Dat de koopkrachtplaatjes volgens de vijf coalitiepartijen gunstiger uitpakken, wordt volgens Haket vooral veroorzaakt doordat in hun berekeningen de afschaffing van de fiscale kilometervergoeding er buiten wordt gelaten. Alleen het effect hiervan staat al voor een gemiddelde koopkrachtdaling van bijna 2%.”Opgeteld bij de koopkrachtplaatjes uit het akkoord, kom je dan al gauw richting 4%”, aldus Haket.

CPB-berekeningen
De MHP beoogt absoluut geen ‘hysterie’ of onrust te creëren, maar mensen moeten wel weten waar ze aan toe zijn met alle maatregelen die er aan gaan komen. De MHP heeft daarom volledig inzicht gegeven in de onderliggende berekeningen voor de koopkrachteffecten in 2013 (zie www.vakcentralemhp.nl). De MHP gaat ervan uit dat het CPB over een paar weken met een integrale berekening komt, waarin alle maatregelen worden meegenomen en ook de laatste inzichten over de loonontwikkeling en de inflatie. De MHP zal de definitieve koopkrachtberekeningen van het CPB met belangstelling afwachten en deze naast de eigen berekeningen leggen. Vooralsnog maakt de MHP zich vooral zorgen over de werkende en gepensioneerde middengroepen. Zij lijken vooral de rekening van de crisis gepresenteerd te krijgen.

“Het is echt te hopen dat de vijf partijen gelijk krijgen dat de schade voor gezinnen beperkt blijft, maar gelet op het pakket aan maatregelen, durf ik daar zeker niet mijn hand voor in het vuur te steken”, aldus Haket.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws