Menu

Culemborg, 21 november 2008
Pb 1121-13

“Geen kenniswerker blijvend de WW in”

Aldus voorzitter mr. Richard Steenborg van de vakcentrale MHP voor middengroepen en hoger personeel over de nogal slome houding van het kabinet bij het voorkomen van massale ontslagen in het bedrijfsleven door de acute kredietcrisis, waardoor ondernemingen worden geconfronteerd met een scherpe daling van de afzet en winstgevendheid.

De MHP vindt het onverstandig dat het kabinet vasthoudt aan het centraal conditioneren van werktijdverkorting. Welke minister voert de regie ? Bos, Bakenende, Van der Hoeven of Donner ? En waar blijft het Innovatieplatform, dat juist nu leading behoort te zijn met oplossingsgerichte concepten om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Als dit getalm zo doorgaat, dan komen kenniswerkers, vakmensen en professionals in de kou te staan: geen fijne feestdagen, want misschien wel blijvend de WW in en een scherpe inkomensval.

Er zitten vele miljarden in de WW-fondsen. Wat is er nou op tegen om dit in te zetten per
1 december om vernietiging van kennis en kapitaal te voorkomen ? Het kost de belastingbetaler geen euro !

“Terwijl Nederlandse captains of industry de noodklok luiden, trapt het kabinet op de rem bij de inzet van WW-fondsen voor het realiseren van werktijdverkorting om zodoende de afbraak van arbeidsplaatsen te voorkomen. Werkgevers en werknemers zijn het erover eens en hebben hierover een gezamenlijk voorstel ingediend bij het kabinet.
Onacceptabel getreuzel, terwijl tegelijkertijd heel snel miljarden zijn vrijgemaakt voor noodlijdende bankiers en verzekeraars: de bron van de kredietcrisis ! Daarom voert de MHP actie in het belang van kenniswerkend Nederland. Er mag geen kenniswerker blijvend de WW in”, aldus Steenborg.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws