Menu

12-12-2006
Geen SER-advies over ontslagrecht
De Sociaal Economische Raad (SER) brengt geen advies uit over aanpassing van het ontslagrecht. De verschillen van mening tussen werkgevers en werknemers zijn onoverbrugbaar gebleken.

Werkgevers, werknemers en kroonleden hebben bijna anderhalf jaar tevergeefs onderhandeld over dit gevoelige dossier. De MHP heeft van het begin af aan duidelijk gesteld dat een vereenvoudiging van het stelsel bespreekbaar is, maar dat dit in evenwicht zou moeten zijn met de hoogte van de ontslagvergoeding. De MHP constateert met genoegen dat deze visie ook door de vakcentrales FNV en CNV wordt gedeeld.
Werkgevers willen èn een versoepeling van de procedures èn een verlaging van de vergoeding. Hiermee zou het evenwicht binnen het ontslagstelsel ver te zoeken zijn en zou de ontslagbescherming van werknemers worden uitgehold. Wolter Muller en Eddy Haket (die de onderhandelingen namens de MHP hebben gevoerd binnen de SER) vinden “het logisch dat bij de huidige patstelling geen advies wordt uitgebracht. Het was beter geweest middels een unaniem advies een evenwichtig ontslagstelsel voor te stellen, waar de politiek niet omheen had gekund. Maar dat zit er nu gewoonweg niet in.”
In een verklaring van de SER wordt nog gesteld dat na de vorming van een nieuw kabinet wordt bezien “of en zo ja, hoe dit dossier kan worden afgerond, al dan niet naar aanleiding van een nieuwe adviesaanvraag”.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws