Menu

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Het klopt wel dat er op dit moment een werkgroep in de Stichting van de Arbeid aan het verkennen is of en hoe het aanvullend nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden en beter kan aansluiten op de kennis en behoeftes van pensioendeelnemers. Daarbij is vanuit werkgevers gevraagd ook een uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Het klopt echter volstrekt niet dat vakbonden en werkgevers het erover eens zijn dat een dergelijke eenmalige uitkering een wenselijke optie is, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Technische verkenning loopt nog
Op dit moment loopt er een technische verkenning, waarbij wordt gekeken naar meerdere mogelijke varianten om het nabestaandenpensioen anders in te richten. Dit omdat de minister de Stichting van de Arbeid hierover om advies heeft gevraagd. Hierbij zijn heldere doelen en randvoorwaarden gesteld waarop de varianten zullen moeten worden gewogen. Zo zal het geen bezuiniging zijn.

Laatste woord aan de leden
Over de vraag welke variant het moet worden is absoluut nog geen keuze gemaakt, stelt de VCP in korte reactie op de berichtgeving hierover in de Volkskrant en diverse andere kranten. De werkgroep is nu diverse varianten aan het uitwerken, om die na de zomer gedegen en neutraal met haar achterbannen te bespreken, zoals gebruikelijk is bij de totstandkoming van een SER-advies of advies van de Stichting van de Arbeid. Daar komen dan ook alle voor- en nadelen aan bod van de verschillende varianten. Het laatste woord hierover is uiteindelijk aan onze leden, aldus de VCP. Het is dus zeker nog de vraag of de variant van vijf jaarsalarissen op voldoende draagvlak kan rekenen. Net als CDA-Kamerlid Omtzigt is de VCP hier op voorhand kritisch op, omdat de effecten voor verschillende groepen ten opzichte van het huidige stelsel groot kunnen zijn.

Levenslang en zo uniform mogelijk
De VCP is altijd groot voorstander geweest van een levenslange uitkering en een partnerpensioen op opbouwbasis. Dat is dan ook de optie waar de VCP zich op richt. Wel is de VCP van mening dat de vele verschillen die tussen regelingen bestaan het voor deelnemers soms onnodig moeilijk maken om het overzicht te behouden. De VCP staat daarom wel achter meer uniformiteit waar dat mogelijk is.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws