Menu

06-06-2006
Start van de imagocampagne ‘Geknipt voor de juiste baan’

Geknipt voor de juiste baan. Dit is de slogan van de campagne die moet leiden tot een positief beeld van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.
Op maandag 29 mei jl. hebben minister De Geus en vertegenwoordigers van organisaties, onder wie de MHP in de persoon van voorzitter Ad Verhoeven, de aftrap gegeven voor de campagne met onder andere de lancering van website www.gekniptvoordejuistebaan.nl.
Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de positieve kant zien van werken met gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
Daarom is tijdens de Werktop in 2005 door de minister met de MHP en de werkgevers- en andere werknemerscentrales afgesproken een campagne te starten om eventuele vooroordelen weg te nemen. Ook het UWV, het CWI en de CWP (Commissie Werkend Perspectief) doen mee.
Tijdens de campagne staat centraal dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten gemotiveerde werknemers kunnen zijn, die ‘geknipt zijn voor de juiste baan’.
De campagne richt ook de aandacht op de regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te nemen, zoals de no-riskpolis. Deze polis houdt in dat werkgevers de eerste vijf jaar niet verplicht zijn het loon door te betalen van werknemers die weer ziek worden.
De komende maanden verschijnen in allerlei media voorbeelden van gedeeltelijk arbeidsgeschikten die hun werk goed doen, o.a. spotjes op radio en t.v. Na de zomer worden tijdens bijeenkomsten door het hele land ervaringen uitgewisseld en knelpunten en oplossingen besproken.
Desgevraagd zette MHP-voorzitter Verhoeven uiteen waarom de MHP meedoet aan de campagne: “Het is een afspraak uit de Werktop 2005. En die komen wij graag na, omdat wij ons maatschappelijk zeer betrokken voelen bij dit onderwerp. Arbeidsgehandicapten zijn vaak onderschatte mensen. Ze zijn tot veel meer in staat dan nog al eens wordt verondersteld en absoluut niet zielig. Integendeel, zoals veel goede voorbeelden laten zien. Maar we moeten gezamenlijk wel iets doen aan vooroordelen en misverstanden. Vandaar deze campagne. Maar er is ook nog een andere kant aan het verhaal. Indien je werkelijk gelooft dat met het oog op de vergrijzing iedereen nodig is voor de arbeidsmarkt van morgen, dan kun je ook vanwege economische motieven niet zonder deze mensen. Bovendien komt de kenniseconomie er aan en dan doet dat lichaam er minder toe dan in een economie die drijft op handarbeid uit het verleden”.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws