Menu
Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

De onderhandelingen met werkgeversorganisatie VNO/NCW, over het verlengen en verruimen van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zijn vastgelopen melden vakbonden FNV, CNV en VCP.

‘De regeling om eerder te kunnen stoppen met zwaar werk, loopt eind 2025 af. Nu moet er een structurele oplossing komen voor de periode vanaf 2026 én voor de mensen die nu ‘versleten’ zijn en wel eerder willen stoppen met hun werk maar het onder de huidige regelingen niet kunnen betalen, aldus Piet Rietman, portefeuillehouder Pensioenen FNV.

Fatsoenlijke regeling broodnodig
Een groot deel van de werkenden boven de 45 jaar verwacht niet dat ze hun huidige werk tot hun AOW-leeftijd kunnen uitvoeren, blijkt uit CNV-onderzoek onder 3.100 leden. ‘Dit  toont klip en klaar aan dat er echt een fatsoenlijke regeling moet komen voor mensen die het werken tot aan hun pensioen niet redden,’ aldus Jan Pieter Daems, CNV-bestuurder. ‘Het is onbestaanbaar dat mensen in een zwaar beroep moeten werken tot ze er letterlijk bij neervallen.’

Ook na 2025 is er nog zwaar werk
Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Net als de vakbonden zien die individuele werkgevers in dat zwaar werk niet opeens zal verdwijnen na 2025. Dat hebben we VNO/NCW ook duidelijk gemaakt: er moet een structurele regeling komen. Zwaar werk zal blijven bestaan, ook al doen we van alles aan duurzame inzetbaarheid.. Voor bepaalde werknemers zal eerder stoppen met werken feitelijk de enige optie blijven, het is onze taak om als vakbonden ervoor te zorgen dat dit kan en dat de financiële consequenties niet te groot zijn.’

Gesprekken in de Stichting van de Arbeid
De afgelopen periode zijn er door de vakbonden en werkgeversorganisaties, in de Stichting van de Arbeid, gesprekken gevoerd over de verlenging en verbetering van de huidige RVU-regeling die was opgenomen in het  Pensioenakkoord van 2019. Rietman: ‘Het is bijzonder pijnlijk dat we er met VNO/NCW nu niet zijn uitgekomen. Heel veel mensen in zware beroepen zijn ‘gesloopt’ als ze hun pensioenleeftijd halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de talloze mensen die in ploegendiensten werken en waarvoor met name de nachtdiensten bijzonder zwaar zijn. Maar het geldt ook voor al die andere werknemers die te maken hebben met jarenlang fysiek of mentaal belastend werk, in de bouw, bij de politie en in tal van andere sectoren. Dat moet en kan anders. We zien dat individuele werkgevers het met ons eens zijn. Ook zij zijn van mening  dat er een regeling moet komen voor zwaar werk, een regeling die doorloopt na 2025 en ruimer is dan de huidige regeling. VNO/NCW ziet dat anders.

Vakbonden FNV, CNV en VCP gaan de komende tijd per sector met hun leden, en werkgevers die ook een oplossing willen, aan de slag om te zien hoe zij hiervoor actie gaan voeren. ‘De tijd van praten is voorbij, er moet nu iets gebeuren voor de korte en lange termijn, aldus de vakbonden.’

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws