Menu

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) roept uw hulp in om ‘foute’ sollicitatieformulieren te verzamelen.

Op grond van de Wet op de medische keuringen is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie heeft de CKA echter de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wèl gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken en te onderbouwen, roept de CKA uw hulp in om ‘foute’ sollicitatieformulieren te verzamelen.
Als u in de afgelopen periode – online of op papier – een sollicitatieformulier bent tegengekomen waarin op een of andere manier vragen voorkomen die betrekking hebben op de gezondheid van de kandidaat, dan ontvangen wij deze graag. Op de website van de CKA wordt de mogelijkheid geboden om (anoniem) meldingen te doen. Het gaat om alle vormen van sollicitatieformulieren: online en op papier. Via de website kunt u beide melden. Inzendingen kunnen plaatsvinden via www.aanstellingskeuringen.nl/meldsollicitatieformulier.

De CKA is ingesteld om de goede toepassing en naleving van de Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen te bevorderen. Deze regelgeving versterkt de rechtspositie van sollicitanten die een medische keuring moeten ondergaan. Zo kunnen sollicitanten bij de CKA advies vragen of een klacht indienen over een medische aanstellingskeuring. Daarnaast kan de CKA aanbevelingen doen over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van de keuring. Meer informatie over de CKA vindt u op www.aanstellingskeuringen.nl.

Bron: De Nationale Beeldbank / Corepics

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws