Menu

Vanwege de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving is het van belang dat leerlingen in het primaire en voorgezet onderwijs een goede basis krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar te zijn en zo te worden voorbereid op de toekomst. Dat staat in het SER-briefadvies ‘Leren in het funderend onderwijs van de toekomst’ aan het Platform Onderwijs 2032. De VCP heeft in dit advies aandacht gevraagd voor zelfontplooiing (‘Bildung’) alsook dat de professionele ruimte, naast bijscholing en intercollegiale reflectie, van leraren van groot belang is.

Kritisch is de VCP over de betrokkenheid van het bedrijfsleven in het basisonderwijs. Het is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs nuttig om bij beroepsvoorbereidende vakken de praktijk te zien. Echter de betrokkenheid van het bedrijfsleven moet niet leiden tot invloed op de inhoud van het onderwijs.

Ook dienen niet alle, snel wisselende, interesses op het bordje te komen van het onderwijs. Het bijbrengen van 21th century skills, zoals creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken en metacognitie zijn van belang maar kunnen prima bij bestaande vakken worden toegevoegd.

De SER commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV), waar ook de VCP zitting in heeft, werkt bovendien nog een aan een verkenning ‘Leren in de toekomst‘ . Deze verkenning richt zich op de rol en inhoud van leren in de toekomst, in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de drie samenhangende thema’s: skills van de toekomst, een leven lang leren en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws