Menu

De MHP vindt het van groot belang dat werknemers tijdens hun loopbaan geschoold blijven worden. EVC (erkenning verworven competentie) en ervaringsprofielen zijn goede middelen om door informele vormen van scholing en ‘learning on the job’ competenties te vergroten. Een EVC kan een belangrijk arbeidsmarktinstrument zijn om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Door EVC’s kunnen opgedane kennis en/of ervaring tijdens het werk vergeleken worden met een bepaalde standaard. Deze standaard kan een onderwijsstandaard (mbo of hbo) óf een branchestandaard zijn. Branchestandaarden of -kwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen aan te geven die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld. Via een EVC-procedure kan worden bepaald in hoeverre iemand voldoet aan een branchestandaard en zodoende kunnen werknemers een ‘Leven Lang Leren’.

Wanneer een branche of sector EVC voor een bepaalde branchestandaard als loopbaaninstrument in wil zetten, moet deze branchestandaard worden goedgekeurd als EVC-standaard. Op dit moment is de procedure voor goedkeuring van branchestandaarden nog gratis, maar na 1 september a.s. zal de kostprijs (ongeveer 1000,- euro ex. BTW) voor deze procedure gevraagd worden. Aanvragers die meer standaarden tegelijkertijd indienen, ontvangen daarbij wel een staffelkorting. Een aanvraag voor 1 september is dus nog gratis.Voor meer informatie over de procedure voor goedkeuring van branchestandaarden voor EVC kunt u terecht op www.kenniscentrumevc.nl. Daarnaast geeft de StvdA op haar website een aantal recente voorbeelden van EVC-toepassingen in de praktijk weer, meer informatie vindt u hier


Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws