Menu
Gratis tool voor inventarisatie gezondheidsrisico’s kantooromgevingen

Het Steunpunt RI&E lanceerde op 6 mei 2015 de Algemene Kantoren-RI&E voor gezond en veilig werken op kantoor. Voor de eerste tien gebruikers van de Algemene Kantoren RI&E biedt het Steunpunt een gratis RI&E-toets Workshop aan voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers.

In Nederland wordt in ongeveer een half miljoen bedrijven in het bijzonder kantoorwerk verricht. In deze kantooromgevingen spelen geen grote veiligheidsissues, waardoor de urgentie om met veilig en gezond werken aan de slag te gaan vaak niet wordt gevoeld. Daarmee wordt voorbijgegaan aan gezondheidsrisico’s zoals werkdruk, beeldschermwerk, een slechte werksfeer en een onaangenaam binnenklimaat, die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid en daarmee ook op de productiviteit.

Met dit digitale instrument kunnen bedrijven gratis en snel de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de kantooromgeving inventariseren en een plan van aanpak maken voor het beperken van deze risico’s. De Algemene Kantoren-RI&E is afgestemd op de specifieke risico’s in kantoren. Met de Algemene Kantoren-RI&E, die digitaal beschikbaar is, wordt een praktische tool geboden om veilig en gezond werken in kantoren te faciliteren. De tool helpt om risico’s op een gestructureerde manier in kaart te brengen, prioriteiten vast te stellen en een plan van aanpak op te stellen, dat voldoet aan de wet. In de Algemene Kantoren-RI&E komen alleen onderwerpen ter sprake, die in kantooromgevingen kunnen voorkomen, waaronder psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie), beeldschermwerk en fysieke belasting, binnenklimaat, werk- en rusttijden en thuiswerk.

Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij TNO. Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van SZW tot stand gekomen. Onderdeel van de taken van het Steunpunt zijn het stimuleren van het gebruik van RI&E-instrumenten door bedrijven via de website www.rie.nl, via nieuwsbrieven, publicaties en events/congressen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws