Menu

In Nederland zijn in het verleden ongeveer 340.000 mensen op het werk met asbest in aanraking gekomen, soms met vreselijke gevolgen voor de gezondheid. Nog steeds worden mensen blootgesteld aan asbest en dat baart de MHP zorgen.

“De grenswaarden voor het werken met asbest moeten zo snel als mogelijk worden ingevoerd om meer asbestslachtoffers in de toekomst te voorkomen’’, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De grenswaarden voor de eerste twee asbestklassen worden naar verwachting per 1 januari a.s. ingevoerd en de MHP pleit ervoor de grenswaarden voor de zwaarste klasse uiterlijk per 1 juli 2014 vast te stellen. “Hier ligt een zware, gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Voor slachtoffers met asbestose zal naar verwachting vanaf april 2014 een soortgelijke tegemoetkoming als de TAS-regeling mogelijk worden. Hiertoe wordt op dit moment, met goedkeuring van minister Asscher van SZW en de convenantpartijen van het IAS, een uitbreiding van het convenant klaar gemaakt ter publicatie in de Staatscourant. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben samen met de overheid de vreselijke gevolgen van asbest in 1999 al tot hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gerekend.

Toen hebben zij een oplossing gezocht voor het probleem dat asbestslachtoffers met mesothelioom, naast hun schrijnende ziekte, ook nog eens te maken krijgen met langdurige juridische procedures tegen hun voormalige werkgever. Om de ‘juridische lijdensweg’ te bekorten en deze slachtoffers zoveel mogelijk nog bij leven genoegdoening te kunnen geven, is in 1999 het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opgericht. Via het IAS krijgen slachtoffers met mesothelioom een tegemoetkoming op basis van de TAS-regeling (werkgerelateerde regeling) of de TNS- regeling (niet loondienst gerelateerde regeling).

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws