Menu

24-09-2009

Het creëren van een kenniseconomie of een kenniscrisis ?

Op dinsdag 22 september heeft de MHP, samen met vakbond De Unie, studenten gesteund door aanwezig te zijn bij de onderwijsactie in Den Haag. De onderwijsactie was gericht op beter hoger onderwijs. Door de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet komt zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van (hoger) onderwijs onder druk te staan. ‘’Onderwijs wordt steeds massaler en onpersoonlijker,’’ aldus Gerard Oosterwijk, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

De MHP is van mening dat het bevriezen van de studiefinanciering haaks staat op het stimuleren van studenten om door te studeren in plaats van werk te zoeken. Dit wordt mede ingegeven door de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkloosheid onder jongeren door de economische crisis. Bevriezen van de studiebeurzen is op dit moment het verkeerde signaal.

Nederland gaat achteruit in innovatie- en concurrentievermogen indien er onvoldoende wordt geïnvesteerd in onderwijs. Nederland kan op deze manier geen kenniseconomie worden, die tot de mondiale top 5 behoort. Het kabinet moet vasthouden aan de eerder afgesproken streefwaarden van het Lissabon-akkoord, wil het deze plek in de toekomst bereiken.

Onderwijs, kennis en innovatie zijn belangrijk voor een duurzame economische groei. Bezuinigen op onderwijs en bevriezen van studiefinanciering leiden alleen maar tot een groter tekort aan hoger opgeleiden. We moeten ervoor zorgen dat Nederland als werk- en vestigingsland aantrekkelijk blijft voor (potentiële) hoger opgeleiden en professionals.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven