Menu

Het verlengen van het recht op kinderopvangtoeslag voor werkzoekenden naar zes maanden is volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) een verstandig plan. Hierdoor hebben ontslagen werknemers meer tijd om zich te focussen op het vinden van passend werk.

De VCP ziet dat sollicitatieprocedures vaak deze zes maanden overschrijden en vraagt in dat geval voor een werkzoekende, met een lopende kansrijke sollicitatieprocedure, een extra verlenging van het recht op kinderopvangtoeslag. Ook roept de VCP op, bij een succes van de verlenging van de regeling kinderopvangtoeslag voor werkzoekenden, deze structureel te maken.

De VCP pleit ook voor een verhoging van het toeslagpercentage voor de verzamelinkomens vanaf € 47.812, zodat de hoge eigen bijdrage voor deze werkende ouders met kinderen daalt. Als het kabinet daadwerkelijk de economische zelfstandigheid van vrouwen en de arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen wil verhogen, is het van groot belang meer geld beschikbaar te stellen voor gezinnen uit de middengroepen.

De VCP plaatst daarnaast vraagtekens bij het voorgestelde plan om de kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvang uit te betalen, zeker wanneer de ouders de kinderopvang grotendeels zelf betalen. Direct uitbetalen geeft commerciële partijen inzicht in de inkomens van gezinnen en dit is wat betreft de VCP niet wenselijk. Vandaar dat de VCP aandacht vraagt voor de privacy van gezinnen die kinderopvangtoeslag ontvangen.

Lees hier de brief (.pdf) aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws