Menu
HZC-voorzitter: politiek aan zet na stikstofuitspraak

De politiek moet na de stikstofuitspraak van de Raad van State snel met maatregelen komen die de voortgang van de woning- en wegenbouw waarborgen. Dat zegt voorzitter René van der Steen van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC), de vakvereniging van machinegebonden personeel in onder meer bouw, grondverzet, wegenbouw en railinfra. “Het is aan de politiek, die haar regelgeving niet op orde had, om het voortouw te nemen”, zegt de voorzitter van HZC, die is aangesloten bij de VCP.

Onzekerheid
In mei haalde de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, waardoor 18.000 bouwprojecten op de tocht zijn komen te staan. Dit komt neer op een omzetschade van 14 miljard euro en een verlies van 70.000 arbeidsplaatsen. Volgens Van der Steen kan de bouw, die de economische crisis net weer te boven is, dit niet dragen. Hij vindt dat de gevolgen van de uitspraak niet in verhouding staan tot de bijdrage van de bouw aan de stikstofuitstoot, die in het niet valt met die van de landbouw.

Economische schokeffecten
Volgens de HZC-voorzitter is ‘verbazingwekkend’ hoe weinig aandacht de bouw krijgt in de politieke debatten. “Waar nauwelijks extra uitstoot wordt gerealiseerd en grote maatschappelijke en economische schokeffecten optreden, moeten toch oplossingen gevonden worden. Het is aan de politiek, die haar regelgeving niet op orde had, om daarin het voortouw te nemen.”

Stapeling van maatregelen
Van der Steen draagt de boeren die onlangs massaal van zich lieten horen, een warm hart toe. “De landbouw heeft al jaren te maken met een stapeling van maatregelen voor vaak steeds weer andere doelen, waarbij dikwijls de investering in de ene maatregel nog niet is afgerond als de volgende al weer wordt aangekondigd.” Ook vindt hij dat de landbouwsector een voorbeeld is voor andere sectoren, waar de consequenties ook groot zijn. “HZC als belangenbehartiger van werknemers in de betrokken sectoren omarmt het initiatief door brancheverenigingen en werkgevers ingezet en we zullen onze leden hierin zoveel mogelijk meenemen.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws