Menu

Ontwikkelingen rond ontslagrecht

Afgelopen donderdag 8 november hebben de fractievoorzitters van CDA, PvdA en CU Torentjesoverleg gehad met de ministers Donner, Bos en Rouvoet en de minister-president Balkenende over de versoepeling van het ontslagrecht. Er is nog geen ‘deal’ gesloten, maar er lijkt wel een overeenkomst in de maak. Er lijkt vooral gesproken te worden over de preventieve toets, maar nauwelijks over de andere aspecten van de voorstellen van minister Donner, zoals de ontslagvergoeding.
De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hadden daarom besloten om alle argumenten nog eens in een pamflet op te schrijven. Dat pamflet is voorafgaand aan het CDA-congres te Utrecht aan de deelnemers uitgereikt. Naast kaderleden die zich bij de ingang van de Jaarbeurs ophielden, waren ook de drie voorzitters van de centrales op het congres aanwezig. De uitkomst van de stemming over drie resoluties die opriepen tot afzwakking van de voorstellen van minister Donner, stelt niet bepaald gerust. Minister Donner mag van het CDA-congres doorgaan met zijn plannen en hij heeft alleen toegezegd nog eens naar de preventieve toets en de positie van oudere werknemers te willen kijken.
Vooralsnog zien de drie vakcentrales daarom geen reden om de voorgenomen manifestaties op 22 en 24 november af te blazen. Woensdag 14 of donderdag 15 november a.s. wordt het Torentjesoverleg voortgezet. Daarna zullen de drie vakcentrales weer kijken of er reden is de ingezette koers te wijzigen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is hier geen reden toe en gaan de geplande activiteiten op 22 en 24 november a.s. gewoon door. Zo zullen kaderleden van de drie vakcentrales ook aanwezig zijn bij het congres van de CU op 17 november te Zwolle.

Tekst van het pamflet op CDA-congres:
OPROEP AAN DE AFGEVAARDIGDEN NAAR HET CDA PARTIJCONGRES

Geachte dames en heren

U hebt vandaag de kans het sociale gezicht van het CDA nieuw leven in te blazen. Er staat een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving op het spel: de bescherming van werknemers tegen onredelijk ontslag.

Het kan toch niet zo zijn dat de partij die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opbouw van onze verzorgingsstaat nu de hoofdrol speelt in het ontmantelen van zo’n belangrijk onderdeel daarvan? De waarden en normen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op christelijke uitgangspunten. Tot nu toe speelt dit punt een veel te kleine rol in de discussie.

Er kan geen misverstand bestaan over het belang van een goede ontslagbescherming. Het verlies van betaald werk is een ontzettend belangrijke gebeurtenis in het leven van een werknemer en zijn gezin. Daarom is bescherming tegen willekeur en te lichtvaardig in gang zetten van het ontslag cruciaal. En daarmee dus ook de verplichting om het van te voren te laten toetsen.
Maar dat is niet het enige. In het coalitieakkoord van dit kabinet, en in de toelichting van minister Donner op zijn plan, wordt gewezen op het belang van scholing, op de positie van flexwerkers en op het belang van maatregelen die groepen aan het werk kunnen helpen die daar nu weinig kans op maken. Dat belang onderschrijven wij als voorzitters van FNV, CNV en MHP ook.
Maar het plan dat minister Donner heeft gemaakt helpt ons niet deze reële problemen op te lossen. Het ontslaan van alle werknemers makkelijker maken helpt oudere werklozen, etnische minderheden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten niet aan betaald werk. Sterker nog, zij lopen als eerste het risico ontslagen te worden bij een economische tegenwind.
Scholing is heel belangrijk, maar wordt in het voorliggende plan niet echt beter geregeld. En voor flexwerkers verandert er maar heel weinig ten goede.
Maximering van ontslagvergoedingen dupeert vooral middeninkomens en mensen met een lang dienstverband (die dit nodig hebben om niet te ver terug te vallen in inkomen en pensioen verder op te bouwen), terwijl de echte topinkomens volledig buiten schot blijven.

Aan dit plan sleutelen heeft dan ook geen zin, zoals wij al eerder in het advies van de Stichting van de Arbeid hebben geconstateerd.
Daarom roepen wij u op de CDA-fractie en de bewindslieden te vragen het plan in te trekken, en met een evenwichtiger plan te komen, dat meer recht doet aan de positie van werknemers.

Agnes Jongerius
voorzitter FNV

René Paas
voorzitter CNV

Ad Verhoeven
voorzitter MHP

Nadere informatie 22 november (Maastricht en Eindhoven)

Op 22 november zullen een tweetal aangeklede kaderbijeenkomsten van de drie vakcentrales worden gehouden met betrekking tot de kabinetsplannen voor het ontslagrecht. Het gaat om:
Maastricht, Music Hall (Griend 6-7) van 20.00 tot 22.00 uur.
Eindhoven, Parktheater (Theaterpad 1) van 20.00 tot 22.00 uur.
Er worden op 22 november a.s. voor leden van FNV, CNV en MHP bussen ingezet. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden via de intekenlijsten die door de vakbondskaderleden in de regio beschikbaar worden gesteld of telefonisch via de telefoonnummers 010-2335124 of 010-2335129. Na afloop van de bijeenkomst rijden de bussen terug naar de opstappunten.

Opstapplaatsen voor Maastricht:

Heerlen CS, 19.15 uur
Roermond CS, 19.00 uur
Sittard CS, 19.15 uur
Venlo CS, 19.15 uur

Opstapplaatsen voor Eindhoven:

Den Bosch CS, 19.00 uur
Tilburg CS, 19.10 uur
Weert CS, 19.15 uur

Op de bijeenkomsten zullen vertegenwoordigers van de vakbonden het woord voeren en een en ander zal worden aangekleed met muziek en cabaret.

Nadere informatie 24 november (Rotterdam, Groningen en Zutphen)

Op zaterdag 24 november organiseren de vakcentrales FNV, CNV en MHP samen drie regionale manifestaties in Rotterdam, Groningen en Zutphen. Deze manifestaties zijn gericht tegen de plannen van minister Donner om het ontslagrecht te versoepelen. Via grote schermen zal live te zien zijn wat er op de andere twee manifestaties gaande is. In Rotterdam zullen de drie voorzitters van de vakcentrales het woord voeren en ook zal kopstukken uit de politiek kort om commentaar worden gevraagd. Eén en ander zal worden omkleed met muziek en videobeelden. De manifestaties in Groningen en Zutphen hebben vergelijkbare programma’s. Namens de MHP zal in Rotterdam Ad Verhoeven (voorzitter) spreken, in Groningen Rikus Koopman (regiocoördinator) en in Zutphen Eddy Haket (bestuurder).

Rotterdam, Coolsingel, van 11.00 uur tot 14.00 uur.
Groningen, 10.30 uur verzamelen bij Euroborg stadion (FC Groningen) en daarna in optocht naar de Ossenmarkt (nota bene: dit kan nog wijzigen in verband met gesprekken met de politie).
Zutphen, De Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2, van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Leden van bij de MHP aangesloten bonden worden op 24 november geacht op eigen gelegenheid (al of niet gebruik makend van openbaar vervoer) te reizen. Voor eventuele reiskosten kunnen zij contact opnemen met de eigen vakbond, waarvan zij lid van zijn.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws