Menu
Sociale zekerheid

Het ministerie van SZW heeft een informatieblad over vertrouwenspersonen uitgebracht. Het gaat onder meer in op de taken en meerwaarde van vertrouwenspersonen en kwalificaties waaraan ze moeten voldoen. Ook bevat het een checklist met onderwerpen waarover afspraken gemaakt kunnen worden om vertrouwenspersoon goed te laten functioneren. Dit informatieblad kan onder meer ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging helpen om de vertrouwenspersoon goed te borgen binnen de organisatie.

Onder druk

Lang niet alle bedrijven beschikken over een vertrouwenspersoon, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk, die deel uitmaakt van het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ dat vorig jaar door SZW is opgericht. “Vertrouwenspersonen doen hun werk vaak vrijwillig naast de uitvoering van hun normale taken. Maar als hun positie juist hierdoor onder druk komt te staan, zullen zij ervan afzien hun taak als vertrouwenspersoon op zich te nemen. Dit is een zeer onwenselijke situatie.”

Status

De VCP zou liever zien dat de status van een vertrouwenspersoon wettelijk wordt verankerd. Op die manier genieten ze meer bescherming en krijgen ze een sterkere positie binnen een organisatie. Vertrouwenspersonen moeten ook de ruimte krijgen om de juiste opleidingen te doen om de taak het beste uit te kunnen voeren.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws