Menu

De VCP wil dat er snel een oplossing komt voor de problemen met de nettopensioenregeling. Bij de vormgeving van de regeling is een fout gemaakt door de Ministeries van SZW en Financiën. ‘We hebben lang genoeg gewacht en er dient dan ook nog voordat het verkiezingsreces begint een oplossing te worden gepresenteerd’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Nettopensioen nu mogelijk, echter inkoopvoorwaarden onjuist
Mensen met een inkomen boven de 104.000 euro (grens 2017) kunnen, in die gevallen dat de werkgever het aanbiedt, vrijwillig een nettopensioenregeling afsluiten. De VCP heeft zich hiervoor hard gemaakt toen de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken werd afgetopt op 100.000 euro per 1 januari 2015. Dit zodat mensen op vrijwillige basis de gevolgen van de aftopping voor hun pensioen deels fiscaal gunstig konden repareren. Op fiscaal terrein geldt namelijk voor deze regeling wèl de vrijstelling van vermogensrendementsheffing.Nettopensioen opbouwen kan in gevallen bij een verzekeraar of bij het eigen pensioenfonds.

Nettopensioenregeling moet fiscaal hygiënisch zijn
Voorwaarde destijds vanuit de ministeries SZW en Financiën was dat de inkoop van het nettopensioen in de basisregeling bij een pensioenfonds fiscaal hygiënisch moest zijn. Dit om ervoor te zorgen dat er geen gelden van de basispensioenregeling (deelnemers met inkomen tot 100.000 euro) naar de nettopensioenregeling (inkomen hoger dan 100.000 euro) zouden vloeien. Volgens de VCP werkt fiscale hygiëne echter twee kanten op en is het ook niet wenslijk dat er gelden van de nettopensioendeelnemers terugvloeien naar de deelnemers in de basisregeling.

Nu niet fiscaal hygiënisch
De fiscale hygiëne is dus mislukt. Er is wel een hek aan de bovenkant van de regeling omdat er minimaal moet worden inkocht op het vereist eigen vermogen, echter ontbreekt er een hek aan de onderkant bij de inkoop. Dit leidt ertoe dat wanneer een pensioenfonds een lage dekkingsgraad heeft, de desbetreffende deelnemer met verlies moet inkopen en zijn ingekochte pensioen vervolgens moet gaan bijdragen aan het herstel van de pensioenaanspraken in de basisregeling. Hierdoor verschuift er ongewenst vermogen. Dit kan in sommige gevallen ertoe leiden dat deelnemers het risico lopen 25 tot 30% van hun nettopensioen te verliezen bij de inkoop in de basisregeling van een pensioenfonds.

Dekkingsgraad neutrale inkoop is de oplossing
De VCP vraagt al sinds 2014 bij de totstandkoming van de regeling al aandacht voor de inkoop van nettopensioen. Een simpele oplossing voor het probleem is een dekkingsgraad neutrale inkoop van dit nettopensioen. Hierbij wordt er ingekocht op de stand van de dekkingsgraad van de basisregeling tussen het minimaal vereiste vermogen (105%) en het vereiste vermogen (+/- 125%). Dit leidt ertoe dat er geen geldstromen van en naar de basis en de nettoregeling gaan en er sprake is van fiscale hygiëne twee kanten op tussen de deelnemers die meer en minder dan 100.000 euro verdienen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws