Menu

Door de overheid is een internetconsultatie geopend over een wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden meer invloed krijgen op pensioenen en beloningsverhoudingen binnen hun bedrijf. Iedereen kan via de consultatie zijn of haar mening over het wetsvoorstel geven.

In het wetsvoorstel is over beloningsverhoudingen geregeld dat OR-en via een gesprek straks beter moeten worden geïnformeerd over de verhoudingen tussen de beloningen aan de top en de werkvloer. Op deze manier kan het thema beter aan de orde worden gesteld en kan er meer transparantie ontstaan. De nieuwe maatregel geldt daarbij voor bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Voor wat betreft pensioenen is het wetsvoorstel een uitvloeisel van een onlangs uitgebracht SER-advies. Strekking daarbij is dat OR-en meer invloed krijgen op pensioenregelingen ongeacht de pensioenuitvoerder. Het instemmingsrecht wordt hiermee verder uitgebreid waardoor OR-en ook invloed krijgen bij de wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR overigens geen instemmingsrecht.

De consultatie is geopend tot 17 maart a.s.

De Nationale Beeldbank/Hugo Vermonde

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws