Menu
Investeer in sociale innovatie en menselijk kapitaal

Investeer niet alleen in bedrijven, maar vooral in mensen. Dat zegt de VCP in een reactie op de bekendmaking van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die 75 miljoen beschikbaar stelt voor innovatie.

Kennis en kunde
De rijksoverheid zou een voortrekkersrol kunnen vervullen, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Er wordt veel geïnvesteerd in de Nederlandse economie, nu ook weer met deze innovatiebrief, maar er moet vooral ook geïnvesteerd worden in kennis en kunde van werknemers. Het is volgens de VCP van groot belang om niet alleen te investeren in technologische innovatie, maar ook in sociale innovatie. Er liggen grote uitdagingen in het toepassen van nieuwe technologie op de werkvloer. Werk verandert en mensen moeten daarop kunnen inspelen”, aldus Van Holstein. “Innovatie gaat over kennis en kunde: menselijk kapitaal. De Rijksoverheid zou moeten stimuleren om beschikbare middelen te investeren in menselijk kapitaal. Je zou ook kunnen denken aan een soort fonds, ondersteund met een brede human capital agenda.”

Kunstmatige intelligentie
Zo vindt de VCP het van groot belang dat Nederland leert omgaan met de gevolgen van kunstmatige intelligentie. “Kunstmatige intelligentie heeft steeds meer impact op de samenleving, en dus ook op de professional van de toekomst. Het gaat ook om andere werkwijzen en processen binnen en tussen organisaties, om mensen en sociale inclusie. De gevolgen strekken zich dus uit tot alle haarvaten van de werkvloer. Werknemers moeten daarom vroegtijdig worden meegenomen in veranderingen. Zorg er daarom voor dat mensen leren samenwerken met machines die zelf kunnen denken. Mens en machine moeten elkaar leren aanvullen. ”

Arbeidsmarkt
Volgens de VCP moeten professionals zich blijvend ontwikkelen om in te spelen op de veranderende technologische wereld, ook mensen met een hogere opleiding. Taken en functies op alle opleidingsniveaus kunnen over de hele linie veranderen. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Daarnaast moeten professionals kunnen meepraten over de invoering van nieuwe technologie en moet er nagedacht worden over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. De VCP is van mening dat technologie kansen biedt voor de Nederlandse samenleving en welvaart, maar dit vergt investering in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws