Menu
Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

VCP: goede middenweg
De VCP noemt het SER-ontwerpadvies een goede middenweg in het versterken van de medezeggenschap over pensioen voor werknemers in kleine ondernemingen. ‘De informatierechten en -plichten worden versterkt, daarmee sluit het advies goed aan op de praktijk. Een verdergaand instemmingsrecht zou tot hoge advieskosten kunnen leiden, waardoor werkgevers mogelijk zouden afzien van het aanbieden van een pensioenregeling’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Instemmingsrecht niet opportuun
Het toekennen van instemmingsrecht aan de PVT en PV is volgens de SER niet nodig en niet wenselijk, omdat dit het systeem van de WOR zal verstoren en het kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten, mede gezien de complexiteit van de pensioenen.

Bevoegdheden versterken
Bevorderen van de bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen (PVT en PV) is een belangrijke eerste stap. De huidige regelingen zijn namelijk nog onvoldoende bekend. Het gaat om regelingen binnen en buiten de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast zouden enkele bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR moeten worden versterkt, voor zover het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen: het informatierecht, informatieplicht en het initiatiefrecht.

Onafhankelijke en betaalbare informatie
Het ontbreekt de werkgevers en werknemers in kleine ondernemingen vaak aan kennis over pensioenen en die kennis is ook niet eenvoudig te verkrijgen. De SER pleit ervoor dat de overheid erop toeziet dat er voor werkgevers en werknemers makkelijk toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt. Zij moeten inzicht krijgen in de mogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) van pensioenregelingen en pensioenuitvoerders en in de gevolgen van bepaalde keuzes.

Klik hier voor de volledige tekst van het ontwerpadvies.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws