Menu
Is banksparen een interessante optie voor uw pensioentekort?

Mede door de opkomst van zzp-ers en flexkrachten gebeurt het steeds vaker dat mensen te maken krijgen met gaten in hun pensioenopbouw. Dit kan tot gevolg hebben dat steeds meer mensen in de toekomst op een minimumniveau belanden bij pensionering. Om dit te voorkomen kunnen mensen er vrijwillig voor kiezen om een inkomensvoorziening te treffen, bijvoorbeeld banksparen.

Dit vrijwillig kiezen voor een inkomensvoorziening kan fiscaal vriendelijk via de derde pijler. In Nederland omvat de derde pijler lijfrente en banksparen. Omdat niet alle ervaringen met de complexere lijfrente onverdeeld positief zijn, richten wij ons in deze belastingtip op het banksparen. Daarbij leveren bankspaarproducenten volgens de consumentenbond uiteindelijk meer op dan lijfrenteproducten omdat er minder kosten in rekening worden gebracht.

Bij banksparen wordt op een speciale, geblokkeerde bankspaarrekening gespaard. Het verschil tussen banksparen en het gewone sparen is dat u bij een gewone spaarrekening vermogensbelasting betaalt boven de vrijstelling van box 3 (€ 21.330) en dat u voor elk doel kunt sparen. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u daarentegen belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Bovendien is de inleg aftrekbaar van de belasting als deze binnen de jaarruimte/reserveringsruimte valt. Uiteindelijk betaalt u bij banksparen minder belasting over uw vermogen dan wanneer het op een gewone spaarrekening staat. Via banksparen kunt u sparen met een belastingvoordeel als het tegoed gebruikt wordt voor uw pensioentekort of uitvaart. Wanneer u voor 31 december 2012 een huis heeft gekocht, dan kan banksparen ook gebruikt worden bij de aflossing van uw hypotheek. In deze belastingtip beperken we ons tot de situatie bij een pensioengat. Meer informatie over banksparen bij uitvaart en hypotheek vindt u onder andere hier bij het Nibud.

Om in aanmerking te komen voor banksparen bij een pensioentekort moet u wel voldoen aan voorwaarden. Zo moet worden gekeken of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is. Daarbij moet in de belastingaangifte worden gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) èn in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde. Via de belastingdienst kunt u hier uitrekenen hoeveel u mag aftrekken. Jaarlijks kan niet meer belastingvrij worden gespaard dan het berekende pensioentekort.

In beginsel moeten de periodieke uitkeringen bij banksparen tussen de AOW-leeftijd en uw 70e ingaan. Van belang daarbij om te weten is dat de uitkeringen over meerdere jaren kunnen worden gespreid. U kunt de bedragen bij pensionering maandelijks of jaarlijks laten uitbetalen. Tot slot is van belang om te weten dat het ongemoeid laten van de geblokkeerde spaarrekening wel discipline vergt. Het eerder opnemen van het gespaarde geld is lastig of duur.

De Nationale Beeldbank/Nancy Beijersbergen

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws