Menu
Jonge ambtenaren laten zich bijpraten over pensioenen

Op donderdag 16 oktober jl. organiseerden verenigingen van jonge ambtenaren in Tilburg, Den Bosch en de provincie Noord Brabant een pensioenbijeenkomst. Jonge leerkrachten, politie- en overheidsmedewerkers, die allen pensioen opbouwen bij het pensioenfonds ABP, waren in het bestuurscentrum van de gemeente Den Bosch bijeengekomen. Het doel van de middag was om de jongeren basiskennis over pensioenen bij te brengen en aan de hand van de huidige discussiepunten over aanvullend pensioen, te bediscussiëren wat jongeren aan hun pensioen kunnen doen.

Het was een interessante middag met een zeer aangename setting, onder leiding van Cees Grimbergen (maker van de documentaire Zwarte Zwanen). Roel Melhkopf, verbonden aan de universiteit van Tilburg, verzorgde een basis pensioencollege waar de rest van de middag op is voortgeborduurd. Sjaak Zonneveld van Bright NL lichtte zijn zienswijze op pensioen toe. Vervolgens konden inspirerende jonge mensen pitches houden over de wijze waarop zij het pensioensysteem proberen te beïnvloeden.

Derya Gunaydin, pensioenwoordvoerder van VCP Young Professionals, vertelde haar visie op ons pensioensysteem: “Een eerlijke lastenverdeling tussen generaties is nodig. Juist omdat verschillende generaties allemaal een deel van hun loon inleggen voor pensioen, is behoud van solidariteit tussen generaties van groot belang. Maar het huidige collectieve pensioensysteem, is niet meer van deze tijd. We zijn meer individualistisch geworden, we werken niet meer tot ons pensioen bij dezelfde werkgever en/of sector, we leven langer, waardoor de voordelen van het systeem deels wegebben. Collectief pensioen zorgt echter wel voor een betere spreiding van de beleggingsrisico`s. Daarom moeten we voor een toekomstbestendig pensioen ons huidige pensioenstelsel individueler maken waar het kan en collectief houden waar het nodig is.

Ons pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Het is uitgesteld loon en inkomsten voor later, dat moet niet vermengd worden met zorg en wonen. Namens de VCP Young Professionals pleit ik voor eenvoud om draagvlak onder ons stelsel te houden. Bij een onnodig ingewikkeld pensioenstelsel weet je niet altijd wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn, het is ook niet goed uit te voeren en al helemaal niet in normaal Nederlands uit te leggen aan de deelnemers. We hebben nog steeds een van de beste stelsels ter wereld, maar het is wel toe aan een grote onderhoudsbeurt.

‘VCP Young Professionals laat in verschillende gremia, waaronder de Nationale Pensioendialoog van staatssecretaris Klijnsma, de stem van de jonge professionals horen, en waakt er voor dat er besluiten worden genomen die onevenredig in het nadeel van de jongeren zijn’: aldus Derya Gunaydin.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws