Menu
Arbeidsmarkt

De VCP is blij dat de weg naar de noodzakelijke trendbreuk op de arbeidsmarkt door het kabinet nu wordt ingezet. De hoofdlijnenbrief die het kabinet hier vandaag over heeft uitgebracht, vormt een belangrijke aanzet om de problemen die op de arbeidsmarkt spelen serieus aan te pakken, al vragen veel onderwerpen nog om een nadere uitwerking.

Contract

In de brief omarmt het kabinet het SER-advies voor sociaal economisch beleid 2021-2025, dat vorig jaar werd uitgebracht en dat ook uitgebreid aan bod komt in het coalitieakkoord. Het kabinet stelt onder meer dat een arbeidscontract voor onbepaalde tijd het uitgangspunt moet zijn. Op die manier kan paal en perk worden gesteld aan de almaar uitdijende flexibilisering. “Een trendbreuk op de arbeidsmarkt is echt noodzakelijk. Nergens heeft flex zo sterk om zich heen gegrepen als in Nederland. Tijdens corona waren flexwerkers het kind van de rekening en we zien nu waar dat toe leidt: grote onzekerheid, terwijl bedrijven zoals Schiphol helemaal klem zitten omdat niemand terug wil. We zijn blij dat het kabinet nu zwart op wit stelt dat dit zo niet verder kan”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Gelijk speelveld

Het kabinet onderstreept ook het belang om tot een gelijker speelveld te komen tussen werknemers en zzp’ers. In dat verband wordt in de brief gesproken van meer heldere regels om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De VCP vindt het vooral belangrijk dat de handhaving door de belastingdienst weer wordt opgepakt. “Hoe langer handhaving uitblijft, hoe groter de onduidelijkheid rond wat mag en niet mag. Wij zien daarom graag dat er snel een eind komt aan het handhavingsmoratorium. De webmodule die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, laat zien dat er op basis van wet en jurisprudentie veel duidelijk is. Dat onderstreept alleen maar de noodzaak om te gaan handhaven.”

Samenhang

“Het is goed dat het kabinet al deze zaken in samenhang behandelt. Dat is ook de boodschap die wij als sociale partners hebben afgegeven toen wij het SER-advies opstelden, waarbij brede welvaart en toenemende onzekerheid ook belangrijke onderwerpen waren. We blijven uiteraard met het kabinet in gesprek bij de verdere uitwerking van de maatregelen. Over een aantal onderwerpen, zoals leven lang ontwikkelen en arbeidsmarktinfrastructuur, heeft het kabinet ook brieven aangekondigd”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Voortgang is nodig in het belang van werknemers en een goed functionerende arbeidsmarkt.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws