Menu
Kabinetsbrief 45 dienstjarenregeling prematuur

De manier waarop het kabinet is omgegaan met een onderzoek over de 45 dienstjarenregeling verdient geen schoonheidsprijs. Vorige week bracht minister Koolmees onverwacht een brief naar buiten in reactie op het onderzoek, dat al begin dit jaar klaar was en waar de VCP aan heeft meegewerkt. De VCP noemt de gang van zaken uiterst curieus en de conclusie van de minister nog vreemder en prematuur.

Pensioenakkoord

Het onderzoek was een uitvloeisel van het Pensioenakkoord en had als doel om mogelijkheden en knelpunten in kaart te brengen rondom een uittredingsregeling met 45 dienstjaren. Normaal gesproken stemmen SZW en de sociale partners de kabinetsreactie met elkaar af en die gaat die vervolgens naar de ministerraad. Dat laatste is niet gebeurd en bovendien liep de afstemming nog. Een opmerkelijke gang van zaken, vindt de VCP, temeer omdat de minister in zijn reactie een 45-dienstjarenregeling van de hand wijst.

Definitie zwaar werk

In zijn reactie stelt de minister onder meer dat mensen met een middelbare of hogere opleiding geen zwaar beroep hebben. De VCP vindt dit een volkomen onterechte conclusie, die niet getrokken kan worden uit het onderzoeksrapport. De VCP heeft er altijd op gewezen dat zware beroepen niet goed te definiëren zijn. Een beroep kan fysiek zwaar zijn maar ook mentaal of psychisch, ongeacht iemands opleiding.

Sectorale afspraken

Volgens de VCP zou het verdere gesprek dan ook niet moeten gaan over de vraag wat een zwaar beroep is of niet, maar hoe er sectorale afspraken gemaakt kunnen worden zodat mensen na 45 jaar werken kunnen stoppen met werken. Het onderzoek is hier een mooie basis voor en de VCP hoopt dat de ministerraad tot dezelfde conclusie komt. De VCP is net als het rapport geen voorstander van een generieke regeling vanwege de hoge kosten en de juridische houdbaarheid.

RVU

De VCP wijst verder op een andere afspraak uit het Pensioenakkoord over het schrappen van de zogeheten RVU-boete als mensen eerder stoppen met werken. Deze regeling is tijdelijk en onder meer bedoeld voor mensen met een zwaar beroep. In 2025 wordt bekeken of deze maatregel wordt verlengd. Een 45-dienstjarenregeling zou daar dan op kunnen aansluiten, was destijds de gedachte. De VCP gaat ervanuit dat een nieuw te vormen kabinet zich aan deze afspraak houdt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws