Menu

Culemborg, 10 november 2010

Kennismakingsgesprek MHP met minister Kamp

Op 8 november jl. hebben MHP-voorzitter Richard Steenborg en bestuurder Eddy Haket een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp. Tevens was bij dit gesprek Maarten Camps, directeur-generaal Werk, aanwezig.

Na een persoonlijke kennismaking zijn veel onderwerpen besproken, die de komende jaren aan de orde zullen komen: herstel uit de economische crisis, problemen bij pensioenfondsen, pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid, arbeidsparticipatie op korte en langere termijn en nog in de Tweede Kamer te behandelen wetsvoorstellen.
Richard Steenborg gaf aan het te waarderen in de minister dat hij al snel bilaterale gesprekken aangaat met de voorzitters van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. “Het lijkt er vooralsnog op dat deze minister een belangrijke rol ziet weggelegd voor sociale partners. Deze kunnen het smalle maatschappelijk draagvlak wellicht verbreden voor deze coalitie. De eerste kennismaking en indruk zijn positief, hoewel we het inhoudelijk niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn’’, aldus Steenborg.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws