Menu

In een brief aan de Eerste Kamer heeft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) de senatoren opgeroepen om staatsecretaris Klijnsma te verzoeken om vóór 1 januari a.s. met een oplossing te komen voor mensen met een hoger inkomen die reeds arbeidsongeschikt zijn. De VCP roept op om het recht voor deze specifieke groep en hun pensioen te eerbiedigen. Dit naar aanleiding van de stemmingen van de Eerste Kamer op 9 december jl. waarbij de Verzamelwet Pensioenen 2014, waarvan het nettopensioen onderdeel uitmaakt, bij meerderheid is aangenomen.

De VCP geeft in haar brief aan dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen, wat tot grote schade kan leiden bij arbeidsongeschikten en nabestaanden die geheel buiten hun schuld in financiële problemen komen. Dit omdat bij deze groep er sprake is van een uitgewerkte rechtsverhouding en zij zich wegens het ontbreken van een acceptatieplicht niet kunnen verzekeren voor de inkomensval.

Al eerder pleitten de drie vakcentrales VCP, CNV en FNV voor overgangsrecht voor deze groep in een brief (.pdf) aan de Tweede Kamer.

Zie hier de brief (.pdf) van de VCP aan de Eerste Kamer.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws