Menu
Knelpunten bij re-integratie zieke werknemers aanpakken

VCP, FNV en CNV vragen de Tweede Kamer om de knelpunten die werkgevers en werknemers ondervinden bij de re-integratie van zieke werknemers aan te pakken. Door praktische verbeteringen bij de re-integratie door te voeren, is een grote slag te slaan.

De loondoorbetalingsverplichting en de Wet Verbetering Poortwachter zijn een bewezen succesvolle aanpak ter beperking van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Omdat de ‘klanttevredenheid’ onder werkgevers over de loondoorbetalingsverplichting hoog scoort (82% heeft hiervoor begrip) en zelfs blijkt dat werkgevers vrijwillig bereid zijn meer te betalen (145% over twee jaar) dan nu wettelijk voorgeschreven (140% over twee jaar), laat de praktijk zien dat loondoorbetaling bij ziekte niet het knelpunt is waaraan gesleuteld dient te worden. Bovendien laat de CPB-notitie ‘Verkorting loondoorbetaling bij ziekte’ zien dat verkorting van de duur van de loondoorbetaling negatieve effecten heeft op het aantal banen en extra lasten voor werkgevers (+0,8 mld) en overheid (+0,1 mld) oplevert. De regelgeving rondom de loondoorbetaling bij ziekte blijkt dus effectief te zijn en aanpassing van de duur van loondoorbetaling is dus niet aan de orde.

De re-integratieverplichting wordt echter wel als knelpunt bij beperking van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid genoemd. De VCP pleit daarom voor ondersteuning van met name kleine werkgevers. Organisaties met een gespecialiseerde HRM-stafmedewerker of –afdeling kunnen het ziekteverzuim beter beïnvloeden en dragen bij aan de re-integratie van zieke werknemers. Ondersteuning hierin via goede en betaalbare arbodiensten of via het UWV kan bijdragen aan de re-integratie van zieke werknemers. Meer maatwerkverzekeringen voor kleine werkgevers zijn daarbovenop wenselijk en kan het aantal verzuimverzekeringen onder werkgevers nog verder verhogen. Dit aantal is al hoog (76%) onder kleine werkgevers (1-10 werknemers).

De loondoorbetalingsverplichting en de Wet Verbetering Poortwachter zijn een bewezen succesvolle aanpak ter beperking van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het ziekteverzuim en de instroom in de WIA zijn beide flink gedaald. In een brief (.pdf) vragen VCP, FNV en CNV daarom de Tweede Kamercommissie in het Algemeen Overleg van 21 mei a.s. over loondoorbetaling bij ziekte praktische verbeteringen aan te brengen, zoals betere informatievoorziening en maatwerk voor (kleine) werkgevers, zodat de re-integratie van zieke werknemers nog beter kan worden aangepakt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws