Menu

24-11-2007
KOMT ALLEN NAAR GEZAMENLIJKE MANIFESTATIES TEGEN KABINETSPLANNEN ONTSLAGRECHT OP 24 NOVEMBER A.S.
De vakcentrales FNV, CNV en MHP organiseren samen op 24 november a.s. drie regionale manifestaties in Groningen, Zutphen en Rotterdam. De afgelopen maanden hebben de vakcentrales steeds meer steun ondervonden voor hun afwijzing van de kabinetsvoorstellen. Naarmate mensen meer informatie krijgen, neemt het aantal tegenstanders toe. Met drie gelijktijdige manifestaties willen de vakcentrales nu samen opnieuw een krachtig signaal afgeven naar het kabinet om met haar plannen te stoppen.

Agnes Jongerius, voorzitter FNV: “Twee maanden geleden hebben we – met argumenten – flink afstand genomen van de plannen van Donner in een verdeeld SER-advies. Het wordt nu hoog tijd dat die plannen definitief van tafel gaan. En dat willen we op 24 november laten zien.”

René Paas, voorzitter CNV: “Met dit ontslagplan help je geen mensen aan het werk, je dupeert kwetsbaren en je creëert onzekerheid. Dit is een plan waar niemand baat bij heeft. Kortom, de groeten.”

Ad Verhoeven, voorzitter MHP: “Wij vinden het extra zuur dat Donner de ontslagvergoeding aan een maximum wil binden. Mensen met een middelbare of hogere functie worden daar al gauw de dupe van. En bovendien voorspel ik dat als dit doorgaat, straks een miljoen ouderen extra op straat staan.”

De drie manifestaties vinden plaats op zaterdag 24 november 2007

Rotterdam, Coolsingel, 11.00 – 14.00 uur: Manifestatie tegen versoepeling ontslagrecht met sprekers en muziek. Via grote schermen is live zichtbaar wat op de andere manifestaties gebeurt.

Groningen, 10.30 uur, verzamelen Stationsplein (locatie wordt nog gezocht).

Zutphen, De Hanzehal, 11.00 – 14.00 uur.

Naast deze drie manifestaties, zullen er nog twee gezamenlijke bijeenkomsten plaatsvinden in Maastricht en Eindhoven op 22 november 2007:

Maastricht, Music Hall (Griend 6-7) van 20.00 tot 22.00 uur.

Eindhoven, Parktheater (Theaterpad 1) van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij hopen dat hier veel mensen aan mee zullen doen.

Wat wil minister Donner ?
Als het aan minister Donner ligt, wordt het ontslagstelsel voor de marktsector aanzienlijk vereenvoudigd, maar ook uitgekleed. Hoewel het ontslagstelsel vooral betrekking heeft op marktsectoren, zal het ongetwijfeld ook consequenties hebben voor de publieke sector. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat dit stelsel ook als uitgangspunt zal gaan dienen voor een stelsel in de publieke sector. Minister Donner heeft al eerder aangegeven de volgende wijzigingen in het ontslagrecht te wensen:

  • werkgevers mogen zonder toestemming vooraf de arbeidsovereenkomst opzeggen;
  • werkgevers hoeven niet meer naar de rechter of het CWI om een werknemer te ontslaan;
  • er komt een maximum ontslagvergoeding van € 75.000 als men jonger is dan 40 jaar en minder verdient dan € 75.000;
  • er komt een maximale ontslagvergoeding van € 100.000 als men ouder is dan 40 jaar en minder verdient dan € 100.000 per jaar;
  • voor de inkomens boven die grenzen gaat er een maximum ontslagvergoeding van één jaarsalaris gelden;
  • als de werkgever in de werknemer geïnvesteerd heeft via scholing, wordt de ontslagvergoeding bovendien met 25% gekort.

Laatste ontwikkelingen
Op dit moment zijn de fracties van PvdA, CDA en CU druk doende om een compromis te zoeken. Het lijkt daar vooral om de toetsing voorafgaand aan het ontslag te gaan (via het CWI). Geen onbelangrijk punt, maar een ander belangrijk punt, namelijk de maximering van de ontslagvergoeding lijkt een ondergeschikte rol te spelen in deze discussie. Terwijl deze vergoeding, zeker voor werknemers die boven het zogenaamde maximumdagloon uitkomen, van groot belang is om bij ontslag een bepaalde levensstandaard te kunnen voortzetten. Want voor veel mensen is de WW-uitkering onvoldoende om bijvoorbeeld 70% van het laatstverdiende loon te kunnen bereiken. En ook een voortzetting van de pensioenopbouw moet uit de ontslagvergoeding worden gefinancierd.

Oproep
Om nog eens duidelijk te maken wat de totale vakbeweging van de plannen vindt, houden de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP daarom op zaterdag 24 november a.s. drie manifestaties. De MHP doet een dringend beroep op alle leden hun gezicht te laten zien bij deze manifestaties. Komt allen !

Download hier ‘pamflet Rotterdam’ en ‘pamflet Groningen/Zutphen’.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws