Menu
Koninklijke onderscheiding voor Jan Tamerus

Jan Tamerus, oud-adviseur pensioenen van de VCP, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn ‘zeer waardevolle’ bijdrage in de landelijke discussie om te komen tot een vernieuwde, solidaire en duurzame pensioenvoorziening in Nederland als hoeksteen van ons sociale zekerheidsstelsel.

Prominente rol

Jan Tamerus heeft een prominente rol gespeeld in de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. Hij deed dat onder meer in zijn hoedanigheid van VCP-adviseur pensioenen, een rol die hij 25 jaar lang bekleedde. In die functie was hij onder meer lid van de werkgroep pensioenen van de Stichting van de Arbeid. Daarnaast ondersteunde en adviseerde hij namens de VCP de SER bij diverse ingewikkelde pensioenonderwerpen. Dit combineerde hij met zijn reguliere werkzaamheden als master actuaris bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

Pensioenstelsel

Begin deze eeuw nam Tamerus het initiatief voor het project ‘Be Prepared’ om na te denken over de (on)houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit project mondde uit in een proefschrift Defined Ambition, waarin hij de bouwstenen van het pensioenakkoord beschreef. Op dit moment wordt de nieuwe pensioenwet door het parlement behandeld.

Waardevast

Bij zijn afscheid van de VCP, twee jaar geleden, zei Tamerus dat harde pensioengaranties niet meer passen in de huidige onzekere tijd. In plaats daarvan moeten we ons volgens hem richten op een goede waardevaste pensioenuitkomst. “Juist in de onzekere wereld van vandaag hebben mensen behoefte aan een solidair collectief. Niet een collectief dat onhoudbare garanties biedt, maar een collectief dat de lusten en lasten van de fundamentele onzekerheid in onze wereld op een rechtvaardige manier verdeelt.” Pensioenfondsen kunnen daar een belangrijke rol in spelen als partij die mensen met elkaar verbindt.

Uitstraling

Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis. Jan Tamerus kreeg de versierselen uitgereikt door de burgemeester van Leusden, aan het slot van een symposium over het nieuwe pensioencontract. Tamerus was daar zelf ook spreker. In 2018 won hij de gouden Pensioen Pro Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws