Menu
Koolmees komt met zijn planning uitwerking Pensioenakkoord

Op 7 oktober heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij de planning en uitwerking van de diverse onderdelen van het in juni gesloten Pensioenakkoord ziet. De VCP is één van de partners in de zogeheten stuurgroep waarin de uitwerking ter hand wordt genomen en heeft kennisgenomen van deze brief.

Zeer ambitieuze planning – inhoud en zorgvuldigheid voorop
De minister heeft een zeer ambitieuze planning. Dat vindt de VCP een goed streven, maar mag niet ten koste gaan van een zorgvuldig proces en een kwalitatief gedegen inhoudelijke uitwerking van de vele vraagstukken, om de gezamenlijke afgesproken doelen in het Pensioenakkoord te halen.

Geleidelijke uitwerking maar met continue toetsing aan doelen
Het Pensioenakkoord betreft een totaalpakket aan afspraken, die niet allemaal tegelijkertijd worden uitgewerkt en uitgevoerd. In de schematische planning wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en zware beroepen; uitwerking van de afspraken die verband houden met het tweede pijlerpensioen en overige pensioenonderwerpen alsook onderzoeken die te maken hebben met de uitwerking van het pensioenakkoord. In de zogeheten stuurgroep zal de uitwerking van het totaalpakket aan afspraken integraal worden gewogen, zo is afgesproken in het Pensioenakkoord.

Eindafweging vóór wetgeving
Een eindafweging of de doelen en de te bereiken resultaten kunnen worden behaald met betrekking tot de aanvullende pensioenen zal worden gemaakt in de Stichting van de Arbeid met het kabinet. Dit voordat er in 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.
Volledigheidshalve merkt de VCP op dat inzake de financiële posities van de pensioenfondsen een apart gesprek loopt met de minister en losstaat van de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws