Menu
Ruud Stegers, Gerrit van de Kamp en Wouter Koolmees

Minister Koolmees voelt er weinig voor om bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel eind dit jaar de rente vast te leggen, zoals de VCP heeft voorgesteld. Dat zei hij tijdens een door PensioenPro georganiseerde livestream, waarin hij met deskundigen het gesprek aanging over het nieuwe pensioencontract.

Kortingen

De VCP heeft tijdens de pensioenonderhandelingen een bodemrente voorgesteld op het dan geldende niveau, om de overgang naar een nieuw stelsel soepeler te laten verlopen. De VCP heeft grote zorgen over dreigende kortingen bij veel gepensioneerden, en over de steeds groter wordende druk om premies te verhogen of de opbouw te verlagen. Met een bodem onder de rente wordt het probleem in ieder geval niet groter en dat neemt druk weg.

Discussie

Minister Koolmees toonde zich vandaag ‘’geen voorstander’’ van een vaste rente. “Dan krijg je altijd weer discussie over de vraag op welk niveau dan, op welk moment is het dan te hoog of te laag. We moeten heel helder met elkaar afspreken welke parameters en aannames we hanteren bij de overstap van het oude ftk naar nieuwe naar nieuwe toezichtskader. Mijn eerste gevoel zegt dat ik geen voorstander ben om de rente te vast te zetten, daar moet ik goed over nadenken.”

Op korte termijn zal gestart worden met gesprekken over het afgesproken ingroeipad naar 2026. Daar zal voor de VCP iets passends op tafel moeten komen dat perspectief biedt voor deelnemers.

Wetgeving

Tijdens de livestream ging de minister verder uitgebreid in op de afspraken die bij de uitwerking van het Pensioenakkoord zijn gemaakt en het opstellen van de wetgeving. De komende maanden gaat Koolmees daarover weer in gesprek met de vakbonden, werkgevers en andere betrokkenen. In 2022 moet de wetgeving klaar zijn.

Doorsneesystematiek

De VCP kan met een groot deel van de uitkomsten van de pensioenonderhandelingen leven, maar heeft grote moeite met de manier waarop de compensatie van de doorsneesystematiek (zie onder) nu is geregeld. Concreet betekent dat een schadepost meer tientallen miljarden euro’s, iets waar vooral mensen van rond de 45 mee te maken zullen krijgen.

Scherp koersen

De komende tijd zal de VCP zich blijven inspannen om dit alsnog goed geregeld te krijgen. “Het nieuwe stelsel biedt kansen en daarover zijn we positief, maar de huidige inregeling van de compensatie voldoet (nog) niet aan de doelen. De VCP blijft nauw betrokken om ook tijdens het wetgevingstraject de doelen in te blijven vullen. Daarbij komt de compensatie ook expliciet nog aan de orde en daar blijven we dus scherp op”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers, die voor de VCP actief betrokken is bij de onderhandelingen.

Kader: doorsneesystematiek

  • In het pensioenakkoord is afgesproken dat de bestaande doorsneesystematiek in de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zal worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt landelijk een leeftijdsonafhankelijke premie ingevoerd met bijbehorende, met de leeftijd afnemende, pensioenopbouw. Dit heeft voor bestaande deelnemers tot gevolg dat zij pensioenschade zullen oplopen. Deelnemers rond de 45 jaar kunnen daarbij een terugval van hun pensioen van 10% of meer verwachten. Een indirect gevolg van de uitwerking is dat werknemers in de toekomst huiverig kunnen worden om van baan te veranderen omdat dat gevolgen kan hebben voor hun pensioenopbouw, vreest de VCP. Tijdens het Kamerdebat in juli zei minister Koolmees dat hij niet wil tornen aan de compensatieregeling die nu op tafel ligt. Het voorstel dat de VCP tijdens de pensioenonderhandelingen heeft gedaan noemde de minister te ingewikkeld.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws