Menu
Koopkracht fata morgana, onderstreept belang lastenverlichting

De sterk oplopende inflatie onderstreept het belang dat de lasten omlaag moeten, zodat mensen meer geld overhouden. Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. Dat staat in een brief van VCP aan de Tweede Kamer, die deze week de begroting van SZW behandelt.

Loon-prijsspiraal

Volgens de VCP loopt de inflatie op dit moment volledig uit de pas met cao-loonontwikkelingen. Vandaag kwamen Europese inflatiecijfers naar buiten, waaruit bleek dat deze maand inflatie in de eurozone op jaarbasis 4,9 procent bedraagt. Om het besteedbaar inkomen op peil te houden, zijn loonsverhogingen alleen niet voldoende. Bovendien bestaat het risico van een loon-prijsspiraal, waarbij de stijgende lonen de inflatie alleen maar aanwakkeren.

Middeninkomens

In de brief wijst de VCP met name op de positie van de middeninkomens, die al jaren gebukt gaan onder achterblijvende salarissen, lastenverzwaringen en stijgende uitgaven. De VCP breekt een lans voor een samenhangende aanpak, inclusief de toeslagen. ‘De lasten op arbeid moeten omlaag, zodat het besteedbaar inkomen toeneemt. De relatief hoge marginale tarieven op arbeidsinkomsten, vooral voor de middengroepen, werken bovendien verstorend op de arbeidsdeelname’, zo staat in de brief.

Koopkracht

Door de gebrekkige inkomensontwikkeling en oplopende prijzen staat de koopkracht enorm onder druk. De VCP spreekt van een fata morgana, huishoudens mogen al blij zijn wanneer ze er niet op achteruitgaan. De VCP kijkt met gemengde gevoelens naar de compensatiemaatregelen die het kabinet eerder aankondigde voor de hoge energieprijzen. Het geld zal niet overal op de goede plek terechtkomen, terwijl de gasprijs juist zo extreem sterk is gestegen zonder dat huishoudens de mogelijkheid hebben om hun gasgebruik te verminderen of hun huis te verduurzamen.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws