Menu

De VCP is tevreden met de constatering van de SER in haar advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’ dat de kosten voor kinderopvang voor werkende ouders hoog zijn en dat de marginale druk, met name bij hogere inkomens, tot suboptimale keuzes leidt. Verder pleit de SER voor een universeel systeem met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle kinderen van twee tot vier jaar, ongeacht of hun ouders werken, krijgen een aanbod van zestien uur per week kinderopvang.

De VCP ziet dat veel werkende ouders met jonge kinderen hoge kosten moeten maken voor de kinderopvang. Door deze hoge kosten kunnen gezinnen besluiten dat een van hen, vaak de moeder, minder gaat of zelfs stopt met werken. Dit is volgens de VCP een ongewenste situatie en daarom is de VCP tevreden dat de SER dit ook nadrukkelijk aanstipt. Volgens de SER dient er onderzocht te worden of bepaalde groepen extra ondersteuning behoeven.

De SER wijst op het ‘jojo’-beleid van de overheid aangaande de collectieve uitgave van de kinderopvangtoeslag en de negatieve gevolgen daarvan voor werkende ouders en ondernemers. De verdeling van de kosten tussen overheid, werkgevers en ouders vertoont door het wisselende beleid grote schommelingen. De laatste jaren heeft de overheid minder bijgedragen dan de afgesproken 1/3 en de lasten voor ouders en werkgevers zijn toegenomen.

Naast de belangrijke functie van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument ziet de SER ook een rol voor kinderopvanginstellingen in de ontwikkeling van het jonge kind. Door een universeel systeem van kinderopvang van zestien uur per week aan te bieden waarin alle kinderen, ongeacht of hun ouders werken, toegang tot hebben, kunnen hiermee (taal)achterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig worden aangepakt. Bovendien komen kinderen met een achterstand in aanmerking voor extra stimuleringsprogramma’s (zestien uur per week Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Door deze ontwikkeling is het van belang dat de kwaliteit van de medewerkers in de kinderopvang ook toeneemt. Deze kwaliteitsverbetering heeft positieve gevolgen voor alle kinderen, achterstand of niet, die deelnemen aan de kinderopvang.

Als laatste benadrukt de SER het belang van het behoud van de kinderopvangtoeslag bij werkloosheid voor zes maanden. Indien werkloosheid optreedt, is het van groot belang dat een werkzoekende tijd en ruimte heeft om een juiste baan te vinden. Zeker vanwege de dreiging van de passende arbeidgrens van zes maanden. De VCP heeft hiervoor al eerder gepleit en is blij dat de SER dit aspect heeft meegenomen in haar advies.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws