Menu

19-04-2007
Kritiek MHP op hedge funds
Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP, heeft onlangs tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, kritiek geuit op het steeds meer voorkomende verschijnsel van ‘hedge funds’ en ‘private equity’. Praktijken van deze vorm van beleggingen kunnen tot ongewenste gevolgen leiden in bedrijven. De werkgelegenheid kan daardoor op spel komen te staan.

Verhoeven zei onder meer dat door private-equity-transacties de financiering van bedrijven met vreemd vermogen is toegenomen. Hedge funds en private equity-funds staan niet onder toezicht en hebben nauwelijks rapportageverplichtingen. Ze zijn daardoor weinig transparant, waardoor investeerders in deze fondsen geen goed beeld hebben van de risico’s en van de resultaatvooruitzichten. Aan deze beleggingen kleven dus de nodige haken en ogen, aldus Verhoeven.

Hij wees er verder op dat vanuit een maatschappelijke benadering de MHP vast stelt dat hedge funds en private equity onvoldoende transparant zijn. Zij geven onvoldoende inzicht over hun beleggingsstrategie, de omvang van hun vermogens en de achterliggende financiers. Ook ontbreekt bij deze beleggers regulering, zowel zelfregulering als institutioneel.

Hij pleitte daarom ervoor om de aandeelhouders met een tweederde meerderheid het recht te geven de Raad van Commissarissen weg te sturen. Nu kan dit al bij een 50% meerderheid. Dat kan ertoe leiden dat hedge funds, zelfs met een gering aandelenbelang, op de ondernemingsstoel gaan zitten. Ook moet volgens de MHP-voorzitter de mogelijkheid om in de aandeelhoudersvergadering te stemmen met ‘geleende aandelen’ wettelijk worden beperkt. Hij vond verder dat het bestuur van een vennootschap bij bedreiging van een hedge fund of private equity gebruik moet kunnen maken van het recht op een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws