Menu

01-07-2008

Kritiek MHP-voorzitter op hogere lasten kinderopvang

“Hypocrisie in flankerend beleid voor vrouwen in deeltijdbaan”, aldus MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg dinsdag in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort tijdens de presentatie van het werkplan van de Taskforce Deeltijd Plus

Onder leiding van Taskforcevoorzitter Pia Dijkstra wordt de komende twee jaar door het maatschappelijk debat en pilots geprobeerd om vrouwen met deeltijdwerk in o.a. de zorg en het onderwijs te stimuleren iets langer, bijvoorbeeld twee uur, te gaan werken.
De MHP-voorzitter zei aanvullend dat een flankerend en samenhangend overheidsbeleid voor meer arbeidsparticipatie van vrouwen in deeltijd naar Deeltijd Plus nodig is.
“De hypocrisie in het beleid is dat er bezuinigd wordt in het flankerend beleid van kinderopvang met een nieuwe lastenverzwaring. Het succes van kinderopvang kost teveel volgens het kabinet dus moeten middengroepen en hoger personeel meer bijbetalen. Zonder rekening te houden met de extra inkomsten door hogere arbeidsparticipatie en -productiviteit dankzij betaalbare kinderopvang en gastoudergezinnen. “Daarover hoor je ze niet”, aldus Richard Steenborg die namens de MHP voorzitter Pia Dijkstra van de Taskforce Deeltijd Plus steun toezegde.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws