Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft op 4 december jl. een kritische brief (.pdf) aan de Tweede Kamer geschreven over het ingediende wetsvoorstel met betrekking tot de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

De VCP roept in haar brief op om in te zetten op het bestrijden van de werkloosheid in plaats van deze te verhogen voor een groep die nu al lastig aan het werk komt of al met vroegpensioen is. In 2012 is overigens afgesproken dat men pas zou overgaan tot een verhoging van de AOW-leeftijd wanneer er vijf jaar voorafgaand aan de verhoging een aankondiging is gedaan. Dit zodat mensen zich tijdig kunnen voorbereiden op de hogere AOW-leeftijd. Dit wetsvoorstel wijkt van die termijn nu af.

Nu moet een wetsvoorstel nog snel voor de Kerst worden aangenomen om per 1 januari 2016 versneld de AOW-leeftijd te kunnen verhogen. Het vertrouwen in de overheid en in de AOW wordt zwaar ondermijnd als keer op keer de AOW-ingangsleeftijd sluitpost op de begroting blijkt te worden.

De VCP neemt daarom met kracht afstand van dit wetsvoorstel en wil graag in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden over de bezwaren hiertegen.

De Nationale Beeldbank/Rinus Wandel

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws