Menu
Kwartiermaker instroom opleiding bedrijfsarts

Al een aantal jaren is de instroom in de opleiding van bedrijfsartsen te laag om de verwachte uitstroom door pensionering te kunnen opvangen. De VCP vraagt hiervoor al geruime tijd aandacht. Eind april heeft minister Asscher een kwartiermaker instroom bedrijfsarts aangesteld. De kwartiermaker, de heer Van Gastel, zal de komende maanden met alle partijen in gesprek gaan om te achterhalen wat er nodig is om weer voldoende instroom te krijgen in de opleiding van bedrijfsartsen.

De kwartiermaker dient, volgens de door hem verkregen opdracht, ook te kijken naar ‘het vraagstuk van de financiering van de opleiding en het noodzakelijke kwaliteitsbeleid voor de opleiding en de bedrijfsgezondheidszorg meer in het algemeen. Financiering van opleiding en kwaliteitsbeleid maken onderdeel uit van het voorstel. Uitgangspunt is geen financiering door de overheid.’

Tot slot merkt de VCP op het spijtig te vinden dat de wetgever er eerder niet voor heeft gekozen de weeffout, te weten de directe financiële relatie tussen de bedrijfsarts en de werkgever, anders vorm te geven en bedrijven en branches te verplichten te kiezen voor één van de drie vormen van arbeidsgerelateerde zorg zoals in het SER-advies is geopteerd door de vakcentrales. Hierdoor zal het lastig worden om binnen de positie van de bedrijfsarts de onafhankelijkheid te allen tijde te garanderen. Ook merkt de VCP op dat het van belang is dat er naast deze voorstellen ook door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnvesteerd blijft worden in de totstandkoming van RI&E’s en arbocatalogi. Dit naast de inspanningen die sociale partners al verrichten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws